Elektrifisering sikrer og skaper arbeidsplasser

KRONIKK: Hildegunn T. Blindheim i Norsk olje og gass svarer Jon Georg Dale fra FrP.

Publisert

I en kronikk i E24 skriver Jon Georg Dale, energi- og miljøpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet at elektrifisering er norsk symbolpolitikk på sitt verste og minner om at de på «de globale klimautfordringene nettopp er globale, ikke nasjonale».

Elektrifisering gir reelle utslippskutt i Norge og globalt. EU har strammet inn kvotesystemet, og etablert en mekanisme som fjerner overflødige kvoter. Det betyr at når vi reduserer utslipp i kvotepliktig sektor enten i landbasert industri eller offshore, vil det ikke automatisk føre til at industrien vil slippe ut mer CO2 i Europa. Det skriver også olje- og energidepartementet i sitt svar til FrP. Påstanden til Dale om at utslippene bare flyttes til andre land er med andre ord feil.

Norsk gass dekker 25 prosent av dagens gassbehov i EU, og har et lavere klimafotavtrykk enn andre som eksporterer til EU. Gassen som eksporteres vil bli brukt mer effektivt på gasskraftverk i Europa enn i gassturbinene på norsk sokkel, og vil bidra til å fortrenge andre mer forurensende energikilder som kull. Gassen vil også brukes i husholdningene som er utenfor kvotesystemet, som er en mer effektiv bruk av energien enn på gassturbiner offshore. Så ja, det er bedre for klimaet at gassen brukes andre steder i Europa enn å brenne den på norsk sokkel.

Det er en samlet olje- og gassnæring som i fjor vinter la fram ambisiøse klimamål, og elektrifisering er helt avgjørende for å nå disse. Norge skal produsere olje og gass i mange år fremover. Derfor er det svært viktig at oljen og gassen produseres med så lite utslipp som mulig. Hvis alle olje og gassprodusenter globalt hadde så lave utslipp som vi har i Norge nå ville det vært 700 millioner mindre tonn utslipp av CO2 hvert år. Klimautfordringen er så krevende at vi kan ikke bare plukke teknologier og løsninger som vi «liker» eller syns er morsomme å snakke om. Vi når heller ikke klimamålene ved å bare plante litt mer skog som Dale foreslår.

Det vil bli behov for å oppgradere infrastrukturen for strøm for å møte kraftbehovene framover og det jobbes det med. Med de klimamål som skal nås både i Norge og Europa er ikke spørsmålet om vi trenger mer kraftproduksjon og infrastruktur for strøm i Norge, men hvordan vi gjør dette på best mulig måte. Vi trenger en langt bedre debatt om hvordan dette kan gjøres for å sikre både industrien på land og til havs, og skal vi få til det må vi i alle fall basere diskusjonen på fakta.

Elektrifisering av sokkelen vil bringe Norge nærmere sine forpliktelse i Parisavtalen og gi reelle utslippsreduksjoner også globalt. Samtidig vil det bidra til betydelig verdiskaping i leverandørindustrien og generere flere titalls tusen arbeidsplasser.

Kronikken ble først publisert på E24.no. Gjengitt med forfatterens tillatelse.

Powered by Labrador CMS