- Elektrifisering av norsk sokkel er symbolpolitikk på sitt aller verste

KRONIKK: Elektrifisering av plattformene vil kreve store investeringer i strømnettet og flere vindturbiner, skriver Jon Georg Dale i FrP.

Publisert

Flere forsøker å gi inntrykk av at en samlet oljenæring mener det er lurt å elektrifisere norsk sokkel for å kutte globale utslipp. At enkelte aktører i oljebransjen støtter dette er ikke så rart, da det er fastlandsindustrien og vi vanlige strømkunder som må ta den største delen av regningen.

Det hindrer derimot ikke de fleste av partiene å gi bred politisk støtte til tiltaket. Det skjer på tross av at hele forutsetningen for at elektrifisering i det hele tatt skal være mulig er en storstilt utbygging av vindkraft på land.

Ifølge bransjeorganisasjonen Norwea vil elektrifisering av plattformene på sokkelen medføre betydelige investeringer i kraftnettet, og øke behovet for vindmøller i årene som kommer.

I forbindelse med regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2021, stilte Fremskrittspartiet flere budsjettspørsmål om kostnadssiden og nytteeffekten av ulike klimatiltak. Dette er viktig fordi vi uavhengig av politikkområde må vite om den politikken som til enhver tid føres faktisk gir optimale resultater. I ett av spørsmålene henvendte vi oss til Olje- og energidepartementet, hvor vi ba om å få vite kostnaden ved å elektrifisere norsk sokkel, og den nasjonale og globale klimaeffekten av dette tiltaket.

I det mildt sagt oppsiktsvekkende svaret fra departementet kommer det frem at elektrifisering av norske olje- og gassinstallasjoner vil påvirke strømprisene som en følge av økt kraftetterspørsel, og at prisen på enkelte prosjekter kan bli så høy som 8.000 kroner per redusert tonn CO2 nasjonalt. Til sammenligning finnes det andre svært effektive klimatiltak som for eksempel påskogning av skog med en tonnpris så lavt som 50 kroner ifølge rapporten Klimakur 2030.

Selv om disse tallene bør være høye nok for de fleste til å vende tommelen ned for dette tiltaket, stopper det ikke der. Departementet skriver videre at det i dag ikke foreligger noen dokumenterbar global klimaeffekt av å elektrifisere sokkelen. Årsaken til dette er egentlig ganske enkel:

Oljeplattformer som i dag driftes av gassturbiner vil ved elektrifisering få et overskudd av gass. Overskuddsgassen vil deretter eksporteres til andre land og heller brennes der med påfølgende utslipp. Som kjent følger ikke utslipp av klimagasser noen landegrenser, og derfor vil den globale effekten av klimatiltaket være lik null.

Dette hindrer likevel ikke partier som Arbeiderpartiet og Høyre fra å ville gjennomføre en slik politikk. Begge partiene har programfestet at de ønsker å være pådrivere for å elektrifisere nye- og eksisterende felt.

I sum sitter vi altså igjen med et ekstremt dyrt tiltak som vil koste skattebetalerne milliarder av kroner, som vil drive strømprisene oppover for forbrukere og norsk industri, og som i tillegg bare vil flytte utslipp over til andre land.

Dette er norsk symbolpolitikk på sitt aller verste, og det er synd at ikke flere partier enn Fremskrittspartiet aktivt gjør motstand mot slike tiltak.

I tiden som kommer bør norske politikere i langt større grad erkjenne at løsningene på de globale klimautfordringene nettopp er globale, ikke nasjonale.

Da må vi løfte blikket og satse på de tiltakene som globalt kutter størst utslipp per brukte krone. På den måten kan vi også kvitte oss med store deler av den rådende symbolpolitikken, som bidrar til fint lite annet enn å flytte utslipp, norske arbeidsplasser og inntekter over til andre land.

Kronikken ble først publisert på E24.no. Gjengitt med forfatterens tillatelse.

Powered by Labrador CMS