Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Johan Sverdrup har fått konsesjon for kraft fra land

Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog kan få et maksimalt kraftuttak på 335 MW fra 2022.

På fredag i forrige uke ga olje- og energidepartementet Equinor og rettighetshaverne i Johan Sverdrup konsesjon til elektriske anlegg for å forsyne andre byggetrinn av Johan Sverdrup utbyggingen med kraft fra land.

Anleggene omfatter en ny omformerstasjon ved siden av den eksisterende stasjonen på Haugsneset i Tysvær kommune, samt et nytt kabelsett til Johan Sverdrup feltsenter.

Anlegget gjør det mulig å forsyne Johan Sverdrup-feltet med kraft fra land, samt videre distribusjon til feltene Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog, med et maksimalt kraftuttak på til sammen om lag 335 MW.

Av dette estimeres det at rundt 35 MW vil forsvinne i overføringstap når tilknytningen implementeres i 2022.

Samtidig er det en utfordring at Haugalandet, der strømmen sendes ut fra land, er et underskuddsområde med mye industri, lite kraftproduksjon og begrenset overføringskapasitet. Statnett har imidlertid vurdert at dagens nett kan forsyne en forbruksøkning på ca. 400 MW.

Investeringskostnadene for nettiltakene er beregnet til i overkant av 6 miliarder kroner i første fase, inkludert tilrettelegging for fase 2. I tillegg kommer mottaksanlegg på plattformen.

Nettiltakene i fase 2 er anslått å koste mellom 6 og 8 milliarder kroner. Driftskostnadene for første fase er anslått til 60 millioner kroner per år, hvorav eiendomsskatt er anslått til 11 mill. kroner per år.

Her kan du laste ned og lese departementets vedtak som inneholder mer informasjon om konsesjonen og hva den innebærer.

Powered by Labrador CMS