Randi Viksund er kommunikasjonsdirektør i Gassco.
Randi Viksund er kommunikasjonsdirektør i Gassco.

Statnett og Gassco samarbeider om ny strømkabel

- Vi utreder nå muligheten for å øke andelen elektrisk drift av anlegget for å ytterligere redusere CO2 utslippet.

Publisert

Statnett skriver i en pressemelding at de sammen med Gassco og Haugalandet Næringspark har inngått utredningsavtaler for å legge til rette for ny overføringskapasitet til Haugalandet. Konsesjonssøknaden vil etter planen være klar til våren.

Elektrifisering er en viktig del av klimasatsingen

Elisabeth Vike Vardheim

- Vi ser mange spennende planer om elektrifisering og ny næringsvirksomhet på Haugalandet. Med en ny kraftledning til Haugalandet på plass, kan næringslivet vokse og skape nye arbeidsplasser basert på klimavennlig energi. Elektrifisering er en viktig del av klimasatsingen. Vi er glade for avtalene med Gassco og Haugalandet Næringspark, og vi er klare for å gjøre vår del av jobben, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Gassco er operatøren av det norske gassrørnettet på norsk sokkel. Det består av over 9000 km med gassrør som transporterer gassen fra plattformene og ut til kundene i Europa. De er operatør for gassbehandlingsanlegget på Kårstø, som er delvis elektrifisert.

Vi utreder nå muligheten for å øke andelen elektrisk drift av anlegget for å ytterligere redusere CO2 utslippet. Dette vil medføre et økt kraftbehov

Randi Viksund

- Vi utreder nå muligheten for å øke andelen elektrisk drift av anlegget for å ytterligere redusere CO2 utslippet. Dette vil medføre et økt kraftbehov, og derfor støtter Gassco Statnetts utredningsarbeid for å øke kraftoverføringskapasiteten til Haugalandet, sier kommunikasjonsdirektør Randi Viksund i Gassco.

Gassco er ikke den eneste aktøren som trenger mer strøm til området.

Haugaland Næringspark AS, lokalisert i Tysvær kommune, er et av Norges største ferdig regulerte næringsareal på 5.000 dekar, tilrettelagt med grønn fornybar energi og for fremtidens arbeidsplasser.

Næringsparken er i gang med store energi- og arealkrevende industrietableringer som setter høye krav til miljø, industrikompetanse og infrastruktur. Dette er etableringer innenfor prosessindustri, teknologiproduksjon, datasenter og bioenergi, og som vil gi grønn vekst til Norge og Vestlandet.

- Vi har flere spennende interessenter som ønsker å etablere seg med ny næringsvirksomhet i regionen. Vi er glade for at vi nå kan videre med disse planene. Tilgang på kraft er en viktig forutsetning for fremtidens grønne næringer, sier daglig leder Tiril Fjeld i Haugaland Næringspark.

Statnett er kjent med at det foreligger mulige planer om opp mot 1700 megawatt (MW) økt forbruk på Haugalandet, som langt overstiger dagens kapasitet.

Med ny ledning på plass, er det kapasitet til å knytte de kjente forbruksplanene til Gassco og Haugalandet Næringspark til strømnettet. Statnett følger utviklingen i regionen, og vurderer å starte planlegging av neste trinn i nettutviklingen på Haugalandet i 2020.

- Vi ønsker å utvikle nettet i takt med de behovene som oppstår, og det er derfor viktig at vi blir kontaktet i tide til at vi kan lykkes med det, sier Vardheim.

Statnett planlegger å søke konsesjon for den nye kraftledningen til Haugalandet i løpet av våren 2020.