- Det er gassturbinene vi må gjøre noe med

KonKraft har overlevert ny rapport om hvordan norsk sokkel skal kutte sine utslipp.

Publisert

I dag overrakte KonKraft sin rapport for hvordan norsk sokkel skal klare å kutte klimautslippene frem mot 2030 og 2050. Det er en rapport som er utarbeidet av hele bransjen, og bak står en rekke organisasjoner:

 • Norsk olje og gass
 • Norsk industri
 • Norges Rederiforbund
 • NHO
 • LO
 • Fellesforbundet
 • Industri Energi

På et webinar i forbindelse med overleveringen fortalte Hildegunn T. Blindheim fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass hvordan næringen jobber sammen med myndighetene med en plan for hvordan redusere utslippene med 50 prosent innen 2030. Det er en skjerping av målene fra da KonKraft først la frem sine tanker. Da var det snakk om å kutte utslippene med 40 prosent.

Å gå fra 40 til 50 prosent kommer til å bli betydelig mye dyrere

Hildegunn T. Blindheim

- Å gå fra 40 til 50 prosent kommer til å bli betydelig mye dyrere, sier Blindheim.

Det er en utfordring som statssekretær Tony Tiller i Olje- og energidepartementet har full forståelse for.

- Ingen av oss tror at det å kneppe til målet med 10 prosent blir enkelt, men rapporten dere legger frem i dag viser at det er innenfor rekkevidde, sier Tiller.

For å klare det må norsk sokkel kutte halvparten av et årlig utslipp på 13,5 millioner tonn CO2. Av de står gassturbinene for hele 84 prosent av utslippene.

Rapporten viser at det er innenfor rekkevidde

Tony Tiller

- Det er gassturbinene som har de aller største utslippene på sokkelen, og det er derfor gassturbinene vi må gjøre noe med. Det er der vi vil kunne få til de store utslippsreduksjonene, sier Blindheim.

Gassturbinenes oppgave er å produsere strøm, og det er derfor elektrifisering som er det viktigste tiltaket for å kutte utslippene på norsk sokkel.

- Kraft fra land, elektrifisering, er det absolutt viktigste tiltaket, sier Blindheim.

Kraft fra land, elektrifisering, er det absolutt viktigste tiltaket

Hildegunn T. Blindheim

Hun er samtidig nøye med å oppfordre regjeringen om å sørge for at det bygges ut nok ny kraftproduksjon til å dekke opp for den kommende etterspørselsøkningen som følge av at hele samfunnet skal gjennom en omfattende elektrifisering.

- Det er ikke bare vi som trenger å elektrifiseres. Norge må sikre nok kraft for å nå de nasjonale klimamålene. Her er det behov for mer kraft totalt sett. Vi må sikre at kraftkostnader og tilgang til kraften når vi skal elektrifisere ikke skal gå bekostning av kraftkrevende industri, sier Blindheim.

Her kommer også havvind inn som et aktuelt alternativ, og det er et område som det skal satses skikkelig på. Samtidig er det ikke bare å erstatte en gassturbin med en vindturbin.

- Man kan også bruke havvind, men havvind er variabel kraft som gjør at man ikke får fjernet alle gassturbinene og alle utslippene fra installasjonen, sier Blindheim.

Selv om statssekretær Tony Tiller kommenterte at rapporten viser at det er mulig å innfri målene om å kutte utslippene, så gjenstår det en del arbeid for å realisere det.

- Foreløpig er det bare 16 prosent av tiltakene som er beslutte, sier Blindheim.

De andre tiltakene er kategorisert etter hver langt på vei de har kommet, og de viser at det er behov for ytterligere utvikling av løsninger for å realisere utslippskuttene i tråd med målene:

 • Besluttede tiltak: 16%
 • Modne, men ikke besluttede tiltak: 14%
 • Konsept: 22%
 • Mulighet/screening: 48%

Hvis alle disse tiltakene realiseres klarer norsk sokkel å kutte de årlige utslippene med 7,5 millioner tonn. Det er i så fall mer enn 50 prosent.

Her kan du laste ned og lese rapporten i sin helhet.

Powered by Labrador CMS