Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vi tror at vi med minst mulig karbonavtrykk vil gjøre oss enda mer konkurransedyktig i fremtiden

Equinor tro på en dobling av norsk sokkels strømforbruk fra nå og frem til 2025.

Publisert

Tirsdag denne uken arrangerer Statnett sin årlige høstkonferanse, og der stilte Equinor som foredragsholder for første gang.

- Equinor produserer også elektroner, sier Anders Opedal.

Opedal er konserndirektør i Equinor, og han bruker sitt foredrag til å fortelle om de elektriske planene de har i Equinor. Det inkluderer elektrifsering av sokkelen og landanlegg, samt satsingen på å forsyne oljeplattformer med flytende havvind fra Hywind Tampen.

Equinor kaller seg et energiselskap, og er klare og tydelig på at de satser på å bli det de kaller et bredt energiselskap der fornybare energikilder gradvis får en stadig viktigere rolle.

- Vi tror at vi med minst mulig karbonavtrykk vil gjøre oss enda mer konkurransedyktig i fremtiden, sier Opedal.

Det inkluderer både satsing på nye fornybare energikilder, men også satsing på å kutte utslippene mest mulig i arbeidet med å utvinne olje og gass.

Gjennomgående i alle våre mål er klima en del av våre investeringsbeslutninger

Anders Opedal

- Gjennomgående i alle våre mål er klima en del av våre investeringsbeslutninger, sier Opedal.

Elektriseringen av olje- og gassutvinning er et viktig tiltak for å kutte klimagassutslippene fra utvinningen, og Opedal forteller at Equinor har et mål om å kutte utslippene utslippene fra norsk sokkel med ytterligere 3 millioner tonn hvert år innen 2030.

- Elektrifisering blir valgt der det er samfunnsøkonomisk forsvarlig, sier Opedal.

Her har det mye å si hvor langt unna land og andre installasjoner feltet ligger.

Han forteller at det også er mye å hente på å elektrifisere landanleggene.

- Det neste store på Melkøya blir å erstatte gassturbinene med elektrisk kraft, sier Opedal.

Dette gir store utslag å gå fra gassturbiner til elektrifisering, og Opedal forteller at det har avgjørende betydning for Johan Sverdrup.

- Takket være strøm fra land kommer feltet til å ha omtrent 90 prosent lavere utslipp enn sammenlignet med et tilsvarende felt der vi bruker gassturbiner, sier Opedal.

Som en følge av de lange avstandene ut til feltene blir det fort dyrt å legge kraftige kabler over så lange strekninger langs havbunnen. Olje- og utvinningsselskapene er imidlertid vant til at det koster å produsere strøm til plattformene. Når de bruker gassturbiner må de både betale for klimakvoter som koster ca 250 kroner for hvert tonn med utslipp og en egen CO2-avgift på 500 kroner per tonn. Det blir fort mye penger av det.

Equinor alene betalte over 4 milliarder kroner i CO2-avgift i fjor

Anders Opedal

- Equinor alene betalte over 4 milliarder kroner i CO2-avgift i fjor, sier Opedal.

Med de annonserte elektrifiseringsplanene og den videre aktiviteten er det klart at det blir en kraftig økning i strømforbruket ute på norsk sokkel.

- Elektrifiseringsforbruket i 2025 vil doble seg sammenlignet med dagens forbruk, sier Opedal.

Han viste derfor til at Equinor som kunde av Statnett var avhengig av at Statnett klarer å levere den økte kapasiteten i strømnettet, og med en leveringssikkerhet som lever opp til oljebransjens høye krav.

- Våre installasjoner er ofte lokalisert langt til havs og de generer store inntekter for hver eneste time de er i drift. Hvis vi skal lykkes er vi helt avhengig av at Statnett lykkes med sin utbygging, sier Opedal.

Det la han til at han var trygg på at de ville greie.