Arne Sigve Nylund i Equinor forventer at elektrifiseringen av norsk sokkel vil øke strømforbruket gradvis opp til omtrent 10-12 TWh per år mot 2030 som følge av klimatiltakene på norsk sokkel.
Arne Sigve Nylund i Equinor forventer at elektrifiseringen av norsk sokkel vil øke strømforbruket gradvis opp til omtrent 10-12 TWh per år mot 2030 som følge av klimatiltakene på norsk sokkel.

Forventer at oljebransjens strømforbruk mer enn dobles

- Det blir en gradvis utbygging, sier Arne Sigve Nylund i Equinor.

Publisert

På en pressekonferanse i regi av KonKraft ble oljebransjens klimaoffensiv presentert. Der kom det frem atutslippene fra olje- og gassutvinning skal kuttes med 40 prosent frem mot 2030, og ned mot null innen 2050.

Under sitt innlegg gjorde Equinor-direktør Arne Sigve Nylund det klart at selv om Equinor er den soleklart største aktøren på norsk sokkel, så er ikke dette noe de kan gjøre alene.

- Ingen selskaper eller aktører kan gjøre dette alene, sier Nylund.

Til det er oppgaven for krevende. Samtidig mente han at det var mulig takket være det unike norske samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstagere, oljeselskaper og leverandører.

Dessuten er det fortsatt store ressurser igjen på norsk sokkel, noe som gir et godt insentiv til å få dette til.

- Vi har et godt utgangspunkt i det at norsk sokkel har store verdier igjen, sier Nylund.

De kan hentes opp fra havbunnen, og når vi gjør det er det kjøpere som står klare til å kjøpe norsk olje og gass.

- Vi har en direkte link til markeder som etterspør mye energi og lavkarbonløsninger, sier Nylund.

Han trakk også frem det han beskrev en fremsynt og klok forvaltning av norsk sokkel.

Når det gjaldt selve tiltakene, gjorde han et poeng av at det ikke var ett enkelttiltak, men flere som tilsammen skal bidra til å kutte klimagassutslippene:

  • Energieffektivisering
  • Modifisering av anleggene
  • Digitalisering
  • Elektrifisering
  • Infrastruktur konsolidering

- Tiltakene innebærer investeringer på 50 milliarder kroner for næringen totalt å kutte utslippene med 40 prosent, sier Nylund.

Etter presentasjonene spurte enerWE om hvor mye strøm Equinor regner med at det blir snakk om.

- 10-12 TWh, svarte Nylund.

Dette er tallene Equnior ser for seg frem til 2030.

I 2019 har olje- og gassutvinningen stått for et månedlig strømforbruk på mellom 0,4 og 0,8 TWh i måneden. SSB-tallene for desember er ikke klare ennå, men det ligger an til et totalt årsforbruk på omtrent 8 TWh.

Det betyr at den planlagte elektrifiseringen føre til et strømforbruk som er omtrent 2,5 ganger så høyt som i dag.

Dette strømforbruket har steget sakte, men sikkert over mange måneder og flere år. På spørsmål fra enerWE om når vi kan forvente å se at økningen i strømforbruket vil øke, kunne ikke Nylund på stående fot si nøyaktig når det ville skje.

- Det blir en gradvis utbygging, sier Nylund.

Animert_stromforbruk.gif

Tidligere på dagen, under en pressekonferanse hos Equinor sa Nylund til enerWE at strømmen vil komme fra land.

Equinor jobber mye med flytende havvind, og spesielt Hywind Tampen. Det prosjektet vil bli et viktig bidrag til elektrifiseringen av sokkelen, men det blir for perioden etter 2030.

- Nå fokuserer vi fullt og helt på Hywind Tampen, og så får vi se litt fremover, sier Nylund.

Han fikk også spørsmål om hva de gjør for å kutte utslippene på på prosjektene de er involvert i utenlands.

- Vi går ikke ut med det nå, sier Nylund.

Dette vil Equinor vente med å si noe om til deres internasjonale Capital Markets Day slik at alle investorene får informasjonen samtidig.

Powered by Labrador CMS