Skjermdump fra webinar
Skjermdump fra webinar

- Vi trenger bare 450MW av totalt økt behov i området på 2800 MW

Equinor-sjef Anders Opedal mener elektrifisering av sokkelen er et godt klimatiltak, og at det er fullt ut håndterbart for den norske kraftbransjen.

Publisert Sist oppdatert

På årskonferansen til Norsk olje og gass går det ikke bare i fossil energi. Tvert imot er mye av fokuset på det grønne skiftet, og behovet for mer fornybar energi og mer klimavennlige løsninger.

Equinor's toppsjef Anders Opedal brukte sin tid til å å snakke om behovet for å holde to tanker i hodet samtidig, og forklare at det med energi er krevende å å gjennomføre så store omstillinger som nå er i gang.

- Energiomstillingen er en prosess, og det finnes ingen enkel bryter. Norsk sokkel skal lede an. Vi må utnytte hele verktøykassen, bruke eksisterende teknologi og samtidig utvikle ny teknologi, sier Opedal.

Blå hydrogen før grønn

Han argumenterte for at det var nødvendig å fortsette med olje og gass på en så klimavennlig måte som overhodet mulig, samtidig som man som bransje investerte mye i teknologiene og løsningene som etter hvert skal ta over. Her trakk han frem hydrogen som et eksempel.

Om et par tiår vil grønn hydrogen spille en stor rolle, men allerede om få år kan blå hydrogen spille en viktig rolle

Anders Opedal

- Om et par tiår vil grønn hydrogen spille en stor rolle, men allerede om få år kan blå hydrogen spille en viktig rolle, sier Opedal.

Grønn hydrogen er betegnelsen for hydrogen produsert med hydrolyse fra fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft og solenergi, mens blått hydrogen er produsert fra gass med karbonfangst og -lagring (CCS). Per i dag er grønn hydrogen dyrere enn hydrogen produsert fra gass, men uten CCS anses det som såkalt grått hydrogen, og det gjenstår fortsatt en del før CCS blir utbredt nok og billig nok. Det forventes for øvrig at grønn hydrogen vil bli billigere etter hvert, men blått (og grått) hydrogen har trolig fortrinn på produksjonskapasiteten.

Det at Opedal fremhever blått hydrogen som et godt alternativ allerede om noen få år viser at han og Equinor har stor tro på CCS-satsingen.

Etter innlegget sitt fikk Opedal flere spørsmål, deriblant om elektrifiseringen av sokkelen. Da var han klar og tydelig på at dette er et viktig og riktig klimatiltak.

Vi er en del av kvotepliktig sektor, og når vi klarer å redusere så vil kvotene reduseres, så det fører til en reduksjon av globale utslipp

Anders Opedal

- Vi er en del av kvotepliktig sektor, og når vi klarer å redusere så vil kvotene reduseres, så det fører til en reduksjon av globale utslipp, sier Opedal.

Står bare for 16% av effektetterspørselen

Han har registrert at det pågår en debatt om det er riktig av Norge å elektrifisere sokkelen nå med tanke på at det er flaskehalser i strømnettet, og at vi styrer mot et kraftunderskudd om noen få år, men han uttrykker skuffelse over at det har ført til at industrien offshore og industrien settes opp mot hverandre.

For selv om elektrifiseringen av sokkelen vil trenge mye strøm, så er det ikke der den egentlige utfordringen ligger. På vestlandet der oljevirksomheten vil hente brorparten av strømmen fra er det allerede et skrikende behov for mer effekt fra flere andre aktører.

- Vi trenger 450MW av totalt økt behov i området på 2800 MW, sier Opedal.

Han påpekte at oljevirksomheten med det kun står for16 prosent av effektetterspørselen på Vestlandet.

Vi har nok energi, men det å få nok nett til strømmen der vi trenger den er en utfordring

Anders Opedal

- Vi har nok energi, men det å få nok nett til strømmen der vi trenger den er en utfordring, sier Opedal.

Opedal er optimist med tanke på å få til en god dialog med Statnett og regionale nettselskaper for å få orden på det.

Powered by Labrador CMS