Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Det nordiske kraftsystemet og -markedet er velfungerende og godt rustet til å takle dette

Men Energi Norge mener det må legges bedre tilrette for investeringer i fornybar vannkraft.

Publisert

Interesseorganisasjonen Energi Norge beskriver seg selv som fornybarnæringens interesseorganisasjon, og de ønsker Equinors elektrifiseringsambisjoner velkommen.

– Det er positivt at Equinor setter seg ambisiøse mål for å kutte utslipp på norsk sokkel. Fornybarnæringen er klar til å bidra og levere løsningen klimaet trenger, men da er vi også avhengig av rammevilkår som gjør at markedet kan respondere til beste for kunden, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Elektrifiseringen av norsk sokkel vil kreve mye fornybar energi, og Energi Norge skriver at mange bekymrer seg for at økt forbruk vil øke kraftprisene i Norge. Som med alt annet forbruk er det også i kraftmarkedet forholdet mellom tilbud og etterspørsel som er avgjørende for prisen.

Kroepelien presiserer llikevel at dette ikke betyr at elektrifiseringen vil føre til at kraftprisene blir mye høyere enn i dag.

Dette overskuddet skal vi bruke til elektrifisering, slik at vi kan fase ut den fossile energibruken.

Knut Kroepelien

– Det er forventet et betydelig kraftoverskudd i Norge og Norden også i årene fremover, noe som bidrar til at prisene ikke vil øke betraktelig. Dette overskuddet skal vi bruke til elektrifisering, slik at vi kan fase ut den fossile energibruken. Det nordiske kraftsystemet og -markedet er velfungerende og godt rustet til å takle dette, sier Kroepelien.

Han benytter anledningen til å påpeke at elektrifisering blir økt strømforbruk og at det stimulerer investeringer i ny kraftproduksjon. Det skal Energi Norge's medlemmer bidra til, men Kroepelien ber om et mer investeringsvennlig skattesystem for vannkraften og et velfungerende konsesjonssystem for vindkraft for å kunne gjennomføre det.