Knut Kroepelien og Energi Norge lanserer beste praksis-veilederen med en overrekkelse til Ole Erik Almlid i NHO, Snorre Lægran i Ruter og Kristin Lian i Elvia.
Knut Kroepelien og Energi Norge lanserer beste praksis-veilederen med en overrekkelse til Ole Erik Almlid i NHO, Snorre Lægran i Ruter og Kristin Lian i Elvia.

La frem nye veiledere for nettilknytning

Fire nye veiledere skal gjøre det lettere for elektrifiseringsprosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Elektrifisering spiller en nøkkelrolle i å få gjennomført det grønne skiftet i tråd med målene i Paris-avtalen og Klimakur 2030.

Ettersom Norge er i en unik posisjon med tilnærmet utslippsfri strømproduksjon fra primært vannkraft og vindkraft vil det å gå over fra fossile energikilder redusere Norges klimautslipp. I tillegg ligger det også en ekstragevinst i at elektriske motorer som regel har bedre virkningsgrad, det vil si at de får utnyttet mer av energien.

Samtidig er strømnettet svært komplisert, og strømmen har den sære egenskapen at det til enhver tid må produseres like mye strøm som det forbrukes, og nettet må være i spenningsbalanse og gå på riktig frekvens.

Dette kan skape utfordringer for mange elektrifiseringsprosjekter ettersom det stiller store krav til nettilknytningen.

For de mange nye prosjektene kan det være utfordrende å få en oversikt over hva som må til, samtidig som bransjeorganisasjonen Energi Norge forteller at nettselskaper som er medlemmer hos de har fått tilbakemeldinger om at de har fremstått noe tilbakelendte. Det henger trolig sammen med reguleringen og kravet om likebehandling som nettselskapene må forholde seg til.

Energi Norge har imidlertid stor tro på at det er mulig å forenkle og forbedre disse prosessene med mer og bedre informasjon. Bransjeorganisasjonen har derfor fått konsulentselskapet Thema Consulting til å utarbeide veiledere for beste praksis innen nettilknytning for elektriske busser, ferger, hurtigbåter, oppdrett, ellading i borettslag og luftfarten.

Disse veilederne ble i dag presentert og overlevert til NHO, Ruter og nettselskapet Elvia av Energi Norge.

– Det er veldig hyggelig å kunne overrekke veilederen til næringslivet, samferdselssektoren og nettselskapene på denne måten. Elektrifiseringen er så vidt i startgropen og det er viktig at vi sikrer gode og rimelige løsninger for alle, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

Hos NHO blir dette tatt godt imot på vegne av alle deres medlemsbedrifter som ser på eller som jobber med egne elektrifiseringsprosjekter.

– Det er viktig for NHO at Norge lykkes med å etablere grønne verdikjeder som gir arbeidsplasser og aktivitet i hele landet samtidig som vi reduserer klimagassutslippene. For å oppnå dette trenger vi gode prosesser for elektrifisering, og derfor er det gledelig å se at fornybarnæringen og nettselskapene tar dette initiativet, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Totalt er det snakk om fire rapporter:

  • Busser, ferger og hurtigbåter
  • Oppdrett
  • Elbillading
  • Luftfart

– Særlig gledelig er det å se bredden blant aktørene som har vært involvert i arbeidet, alt fra oppdrettsnæring, rederier og flyselskap til statlige etater, fylkeskommuner og nettselskapene, sier Almlid.

Ruter er ett av de fylkeseide kollektivtransportselskapene som har vært involvert i arbeidet med beste praksis-veilederen. De har allerede mange elbusser, og neste år får de også elferger i sitt rutenett i og rundt hovedstaden.

– Vi sitter på mye erfaring fra elektrifisering av bussflåten. For å kunne levere utslippsfrie løsninger i stor skala til kundene våre, er det helt avgjørende med mer samarbeid og kommunikasjon mellom aktørene. Det vil beste praksis-veilederen være et positivt bidrag til, sier plandirektør Snorre Lægran i Ruter.

Beste praksis-veilederen henvender seg til kundene og nettselskapene. For nettselskapene er det viktig å bli tidlig involvert siden kan ta tid å bygge nett og å utvikle sine kundeprosesser.

– For å få til elektrifisering av Norge spiller nettselskapene en viktig rolle. Det er viktig at vi gjør det på en god måte, i samarbeid med kunden. Vi ser ofte at det er en del praktiske problemer med elektrifisering og veilederen vil tilrettelegge for at nettselskapene opererer på samme måte, sier administrerende direktør Kristin Lian i Elvia.

Veilederne for nettilknytning kan lases ned og leses her.

Powered by Labrador CMS