Toini Løvseth i Energi Norge. Arkivfoto.
Toini Løvseth i Energi Norge. Arkivfoto.

- Elektrifisering er bra, og et nedstengt fossilt kraftverk er en god ting

Kraftbransjens interesseorganisasjon, Energi Norge, støtter elektrifiseringen av oljevirksomheten på norsk sokkel.

Publisert

Elektrifisering av norsk sokkel er det viktigste klimatiltaket når oljebransjen skal gjennomføre sine utslippskutt i det inneværende tiåret. Det vil imidlertid kreve mye strøm fra land, og det forutsetter en forsterkning av strømnettet.

Energi Norge er bransjeorganisasjonen som representerer brorparten av kraftbransjen, deriblant nettselskapene og kraftprodusentene. De jobber aktivt for at Norge skal nå klimamålene, og er klare på at elektrifisering er veien å gå. Det inkluderer også elektrifisering av oljeplattformene som utvinner olje og gass.

- Vi mener at elektrifisering er bra. Elektrifisering er viktig, og vi støtter Norsk olje og gass 100 prosent. Vi ser at hvis de skal redusere utslipp fra produksjonen er elektrifiseringen helt nødvendig, sier Toini Løvseth, leder for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge.

- Kraft fra land er eneste løsning

I likhet med bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, er også Energi Norge klare på at denne elektrifiseringen i første omgang må skje gjennom kraft fra land.

Klimatiltakene må skje raskt, og da er kraft fra land den eneste løsningen på kort sikt

Toini Løvseth

- Klimatiltakene må skje raskt, og da er kraft fra land den eneste løsningen på kort sikt, sier Løvseth.

Samtidig påpeker hun at målet på lengre sikt er å få bygget et kraftsystem til havs som kan forsyne forbrukere der og i landene rundt. På veien dit mener Løvset at aktørene i markedet må få mulighet til å velge lønnsomme løsninger, og at det bare er slik vi kan få til en omstilling som også er økonomisk bærekraftig for statskassen og for at næringsaktører skal ha grønne løsninger som kan selges internasjonalt.

- Det er ikke noe stort marked for løsninger, det være seg for elektrifisering eller annet, som krever massivt med subsidier og gratis strøm, sier Løvseth.

Øker strømforbruket

Som representant fra kraftbransjen erkjenner Løvseth at kraftprodusentene er tjent med økt etterspørsel etter strøm.

- Å produsere og levere den strømmen kundene trenger er både oppdraget og levebrødet, og vi har mye å by på i det nordiske kraftsystemet. , sier Løvseth.

Samtidig påpeker hun at dette ikke skiller seg fra et hvilket som helst marked der økt etterspørsel gir økte priser, men også økt produksjon. Det balanserer markedet.

- Vi har et velutviklet og effektivt kraftsystem og -marked og svært gode kraftressurser som vil gi norske forbrukere lave strømregninger også i framtiden, sier Løvseth.

Krevende for strømnettet

For nettselskapene, som Energi Norge også representerer, er det også positivt at det blir økt etterspørsel etter mer nett og mer kapasitet. Nettselskapene ønsker å bidra til klimaomstillingen. Samtidig skaper den økte etterspørselen også utfordringer med å bygge ut nok nett, raskt nok og drifte det på en kostnadseffektiv måte.

- De største utfordringene for elektrifiseringen er nok knyttet til utviklingen av nettet, men med riktige rammebetingelser skal vi løse dette også. Her tar vi til ordet for en nasjonal elektrifiseringsstrategi, sier Løvseth.

Elektrifiseringen av sokkelen skjer parallelt med at også resten av samfunnet går gjennom en elektrifiseringsprosess. For selv om Norge har kommet langt på overgangen fra bensin- og dieselbiler til elbiler i privatmarkedet, gjenstår det fortsatt mye arbeid med å elektrifisere tungtransporten, bussene, fergene og byggeplassene.

- Det er åpenbart ekstra krevende å få mange nye kunder samtidig, men dette er noe vi skal gjøre. Vi ønsker å bidra til omstillingen sier Løvseth.

- Elektrifisering er det viktigste klimatiltaket

Hun viser til at elektrifisering er helt nødvendig hvis Norge skal klare å nå klimamålene, og at det ikke nytter å utsette arbeidet.

Elektrifisering er det viktigste klimatiltaket og det haster å få gjort det

- Elektrifisering er det viktigste klimatiltaket og det haster å få gjort det, sier Løvseth.

Det er forskjellige grunner til at ikke alle er enig i at det å elektrifisere oljevirksomheten på sokkelen er et godt tiltak. Ett av de er at selv om Norge nå har et kraftoverskudd, så er det mange nye prosjekter på gang som vil kreve mye kraft i årene fremover. Det betyr at det etter hvert blir behov for mer kraftproduksjon i det felles nordiske kraftsystemet , og det kan være kontroversielt. Løvseth er imidlertid klar på at det er en samfunnsdebatt som må tas.

- Når vi som samfunn ønsker å elektrifisere - og det må vi - vil det bety at vi må øke produksjonen takt med etterspørselen. Så vil det bety at vi må produsere mer kraft. Det må vi kunne snakke om, og da må vi også få fram fordelene det gir for både klima og verdiskaping, og at dette kan gjøres på en skånsom måte også for miljøet, sier Løvseth.

Uheldig med ubalanse i strømmarkedet

Hun peker på at vi nå står i en situasjon der Norge har et relativt stort kraftoverskudd som følge av mye ny kraftproduksjon her og i nabolandene de siste årene. Det har vært et av bidragene til at strømprisene har vært presset ned, og Løvseth påpeker at den i fjor var så lav at den ikke på noen måte reflekterte den verdien som kraftproduksjonen har.

- Vi kastet også verdier på havet, i form av vann, sier Løvseth.

Hun henviser da til at det i perioder i fjor var mer lønnsomt for vannkraftverk å la vannet flyte forbi, enn å sende det gjennom turbinen for å generere strøm.

Et marked i ubalanse er uheldig

- Et marked i ubalanse er uheldig, sier Løvseth.

Det gjelder også andre veien. For hvis Norge skulle komme i en situasjon der vi øker strømforbruket kraftig uten å kunne bygge ut mer kraftproduksjon vil det også skape en uheldig situasjon.

Løvseth mener at kraftmarkedet er som andre markeder, og at det må få lov til å virke slik det er tenkt, for da skjer ikke dette. Da vil økt etterspørsel etter strøm blir besvart med etterfølgende økt kraftproduksjon. Det forutsetter selvfølgelig muligheten til å bygge ut og det forutsetter at det er lønnsomt å bygge ut. Det gir på den annen side grunnlag for helt nødvendige utslippskutt, økt verdiskaping i eksisterende og ny industri, og i økt verdiskaping i fornybarnæringen.

- Et bra klimatiltak

For Energi Norge og resten av bransjen er elektrifiseringen den viktigste delen av arbeidet med å nå klimamålene, og Løvseth mener at man ikke kan gå i mot elektrifisering bare fordi det er snakk om oljebransjen. Samtidig har hun fått med seg at ikke alle deler den samme begeistringen, og at flere har uttrykt skepsis til hvorvidt det å elektrifisere norsk sokkel er et effektivt klimatiltak.

- Vi håper at diskusjonen om elektrifisering av sokkelen ikke fører til en diskusjon om hvorvidt elektrifisering er et bra klimatiltak eller ikke. Det er bra. Et nedstengt fossilt kraftverk er en god ting, sier Løvseth.

Powered by Labrador CMS