Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

— Dette er ikke et eventyr på lik linje som olje og gass, men det er åpenbart snakk om betydelige eksportinntekter

Elektrifiseringsteknologi kan bli en betydelig eksportinntekt for Norge.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag denne uken arrangerte interesseorganisasjonen Energi Norge sin årlige sommerfest samtidig som de presenterte en ny rapport om potensialet som ligger i å eksportere elektrifiseringsteknologi.

Denne rapporten er utarbeidet av Menon Economics, og de har kommet frem til at det er et potensiale for å eksportere elektrifiseringsteknologi for hele 210 milliarder kroner i tiden frem til 2040.

— Dette er ikke et eventyr på lik linje som olje og gass, men det er omlag det samme som man har fra eksport av informasjons- og kommunikasjonsteknologi så det er åpenbart snakk om betydelige eksportinntekter, sa Gjermund Grimsby fra Menon Economics da han presenterte rapporten.

Menon Economics viser til at det er fremskyndet elektrifisering som er lagt til grunn for tallene som rapporten presenterer, og viser til at det kreves betydelige investeringer for å utvikle teknologien og hente ut gevinstene i form av økt eksport.

— Våre analyser viser at 8 prosent av næringslivets FoU er knyttet til elektrifiseringsteknologi. Totalt vil investeringene øke med 4 milliarder kroner gradvis frem mot 2040, og mesteparten vil komme innen sjøtransport, sier Grimsby.

I rapporten anslår de at de årlige investeringene vil øke fra 1,7 milliarder i året nå til 6,7 milliarder i 2040. Det betyr at andelen FoU-investeringer som går til elektrifisering øker fra dagens 8 prosent til hele 16 prosent.

— For å gå fra 2,7 til 6,7 mrd kreves det at virkemiddelapparatet skaleres opp i tråd med dette, sier Grimsby.

Så er det selvsagt knyttet usikkerhet til slike anslag slik det alltid er. Det går på flere nivåer, og et av de er på at det ikke nødvendigvis er direkte sammenheng med en bedrifts egne investeringer i forskning og utvikling, og resultatene som kommer som en konsekvens av investeringene.

— De som investerer i FoU er ikke nødvendigvis de som får gevinsten, sier Grimsby.

Her kan du laste ned og lese rapporten.