- Statoil skal være en del av overgangen til et lavkarbon-samfunn

Publisert

Oljebransjen er bærebjelken for det norske velferdssamfunnet, og Statoil er Norges ubestridt fremste oljeselskap. Statoil og bransjen omsetter for enorme beløp, og bidrar med enorme beløp for å finansiere det norske statsbudsjettet og velferdssamfunnet. Samtidig er det ingen tvil om at oljen ikke er et miljøvennlig alternativ, og at verden må vri energiforbruket over mot fornybare energikilder.

Dette er en utfordring, men også en mulighet for Norge. På den ene siden er vi avhengig av de enorme inntektene som oljebransjen gir, og på den andre siden har vi og våre norske selskaper i oljebransjen spisskompetanse som bør kunne gjøre det godt også innen fornybar energiindustri. Så er det et åpent spørsmål om det er de eksisterende oljeselskapene som kommer til å stå for den satsingen, eller om det blir et skifte til nye selskaper.

enerWE spurte Statoil, om hvorvidt de ser for seg å satse mye på fornybart de neste årene.

- Statoil skal være en del av overgangen til et lavkarbon-samfunn. Vi ønsker å bidra til at verden når klimamålene, sier Elin Isaksen, mediekontakt i Statoil, til enerWE

Havvind

På fredag denne uken var enerWE tilstede da EksportKreditt og INTPOW lanserte en rapport fra MAKE Consulting om norske muligheter innen offshore havvind. Da uttrykte stortingsrepresentant Heikki Holmås seg kritisk til hvordan oljebransjen sto i veien for andre fornybare energibransjer:

– Det tragiske for offshore vindmulighetene i Norge er at det ikke har vært et stort trykk på det fordi oljen har tatt all plassen, sa Holmås.

Statoil-sjefen deler ikke det synet.

- Vi har allerede investert NOK 20 mrd I havvind-prosjekter de siste årene, og forsyner i dag 1 million husstander I Europa med fornybar energi fra havvind-prosjektene våre. Og vi har som mål å vokse mer innenfor lønnsom fornybar energi, sier Isaksen til enerWE.

Offshore havvind er imidlertid en ung bransje, og selv om milliardbeløpene det er snakk om er store sammenlignet med tradisjonell landbasert industri, er det fortsatt som småpenger sammenlignet med de enorme beløpene som sirkulerer i oljebransjen.

Fortsatt olje og gass

Tidligere denne uken kom det frem at et ratingbyrå mener at elbilene vil ramme oljebransjen hardt, og det uttalte også Statoil-sjefen da han på en konferanse i London sa at oljetoppen kan komme på 2020-tallet.

– Fra da av vil vi se en krympende oljeindustri, sa Sætre, ifølge Financial Times.

Til enerWE sier imidlertid Statoil at de fortsatt forventer at etterspørselen etter olje og gass vil holde seg godt.

- Det er viktig å produsere olje og gass med så lave utslipp som mulig. Som vi har vist gjennom rapporten Energy Perspectives vil etterspørselen etter olje og gass være omtrent på samme nivå i 2040, selv med rask vekst i ny fornybar energi, sier Isaksen.

Han er også tydelig på at Statoil må fortsette å gjøre store investeringer for å opprettholde produksjonen.

- På grunn av naturlig produksjonsfall fra modne felt vil det kreve svært store investeringer i både olje og gass for å kunne produsere de ressurser som trengs, sier Isaksen.

- Vår aktivitet i Nordsjøen er selve ryggraden i Statoil. Her har vi en stolt historie – og en spennende fremtid, men vi må også tenke nytt og gripe de nye mulighetene som dukker opp der hvor vi kan ha naturlige konkurransefortrinn, sier Isaksen.

Tester forretningsmodeller

På spørsmål fra enerWE om hva Statoil satser på utenfor olje- og gass, trekker Isaksen frem Statoils venturefond.

- I februar lanserte vi et nytt venturefond – Statoil Energy Ventures – som faktisk er et av verdens største venturefond dedikert til fornybar energi. Ett av formålene med opprettelsen er testing og utvikling av nye forretningsmodeller, markeder og teknologier og mindre investeringer i vektsselskaper, sier Isaksen.

CO2-fangst

Et av områdene Statoil ser for seg med stort industrielt potensiale i kombinasjon med miljøvennlig satsing, er CO2-fangst.

- Vi jobber også med å utvikle nye muligheter innenfor fangst og lagring av CO2. Det vi ser er at kompetanse og innovasjon kan benyttes på tvers av olje og gass og fornybart, sier Isaksen.

Han trekker frem at det og havvind er eksempler der Statoils offshorekompetanse fra olje og gass kan benyttes på nye områder.

Powered by Labrador CMS