Resultatsmell for Statoil, gjelden øker

Publisert

Statoils resultat for andre kvartal er mye dårligere enn ekspertene ventet. Selskapets gjeldsgrad er nå over 30 prosent, og aksjen raste da børsen åpnet onsdag.

Det justerte driftsresultatet for andre kvartal endte på 913 millioner dollar – rundt drøyt 8 milliarder kroner, mot 2,9 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. Det er en nedgang på 68 prosent.

Konsernsjef Eldar Sætre legger skylda på lave olje- og gasspriser:

– Vi leverte solid drift med sterk produksjonsvekst og god fremdrift i våre prosjekter, framholder han.

Selskapets gjeldsgrad – forholdet mellom egenkapital og gjeld – er nå 31,2 prosent, enda Statoils mål tidligere har vært å ligge under 30 prosent. Sætre sier nå at det ikke finnes noen grense:

– Vi er veldig komfortable med en gjeldsgrad godt inn på 30-tallet, men det er viktig å ha god kontroll og et veikart for hvordan vi kan komme ned igjen. Det har vi, sier han til NTB, og vil ikke gi noe tall på hvor høy gjeldsgrad selskapet kan akseptere.

Da Oslo Børs åpnet onsdag falt Statoil-aksjen med rundt 4 prosent, men krabbet litt opp igjen utover formiddagen.

Lavere enn lavt

I forrige kvartal traff analytikerne godt med sine spådommer, men denne gangen ble det skivebom. På forhånd hadde de spådd en halvering av Statoils justerte driftsresultat, men de reelle tallene viste en nedgang på hele 68 prosent.

– Dette er et gjennomgående mye svakere resultat enn forventet. De leverer et resultat 30 prosent under forventningsbildet, til tross for at produksjonen er 2-3 prosent høyere enn forventet, sier oljeanalytiker Christian Yggeseth i Arctic Securities til NTB.

Mens oljeproduksjonen er gått noe ned, har gassproduksjonen økt 14 prosent slik at totalproduksjonen i kvartalet er 1.959 fat oljeekvivalenter per dag.

– Det er første gang Statoil leverer negative justerte tall, påpeker Helge André Martinsen i DNB Markets.

Rapportert nettoresultat ble et underskudd på 302 millioner dollar, mot 866 millioner dollar i overskudd i samme periode i fjor, også dette på grunn av lave priser.

Kuttrunder

Statoil varsler nå at de vil kutte i både investeringer og leteaktiviteter i 2016. I presentasjonen som ble lagt fram onsdag morgen, nedjusteres letekostnadene fra 2 milliarder dollar til 1,8 milliarder dollar, mens investeringene går ned fra 13 milliarder dollar til 12 milliarder dollar. Yggeseth ser dette som positivt:

– Med lav oljepris har kontantstrømmen inn vært mindre enn investeringer ut av selskapet. Sånn sett taper de penger kvartal for kvartal, og gjeldsgraden har økt hele veien siden oljeprisfallet begynte for to år siden. Med nedjusterte investeringer kan den utviklingen bremses.

Gjeldsgraden var under 16,6 prosent da oljeprisen begynte å falle, når er den nesten doblet.

Opprettholde utbytte

Statoil ønsker å videreføre sitt toårige program for utbytteaksjer. Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det for andre kvartal 2016 opprettholdes et utbytte på 0,2201 dollar per aksje, som kan utbetales i aksjer til 5 prosent rabatt.

– Det er et viktig tilbud til aksjonærene, vi har sett at 43 prosent av aksjemassen har benyttet seg av det i første kvartal, og det er vi godt fornøyd med, sier Sætre.

At aksjonærer velger flere aksjer i stedet for utbytte bidrar til lavere utbetalinger og minsket vekst i selskapets gjeldsgrad.

Foto: Norsk olje og gass

Powered by Labrador CMS