Øker verdien av Johan Sverdrup

Publisert

Siden plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet ble godkjent av norske myndigheter, har Statoil jobbet sammen med partnere, myndigheter og leverandører med å forbedre prosjektet.

Investeringskostnadene fortsetter å vise en positiv utvikling på Johan Sverdrup. Nåværende estimat for første fase er beregnet til 99 milliarder kroner (Investeringestimat i nominelle kroner basert på prosjektvalutakurs), en reduksjon på 24 milliarder kroner siden plan for utbygging og drift. Nåværende nullpunktspris/break-even er på under 25 US dollar per fat for fase 1.

– Vi ser nå resultatene av godt samarbeid mellom Statoil, partnere og leverandører. Vi reduserer investerings-kostnadene betydelig, og vi øker kapasiteten, ressursanslaget og verdien av feltet. Johan Sverdrup er et prosjekt i verdensklasse, og vil skape store verdier for eiere og for samfunnet i generasjoner, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil.

Forbedringene for fase 1 er oppnådd gjennom høyere effektivitet innen boring og brønn, og høy kvalitet i planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Johan Sverdrup-prosjektet skal utvikles gjennom flere faser og et omfattende arbeid har blitt lagt ned i å utvikle konseptet for fullfeltutvikling av Johan Sverdrup. Estimat for fullfeltinvesteringene har blitt forbedret fra et spenn på 170 – 220 milliarder kroner i 2015 til 140 – 170 milliarder 2016-kroner.

Forbedringene for fullfeltutviklingen av Johan Sverdrup er i all hovedsak et resultat av optimalisering og forenkling av utbyggingskonseptet for fremtidige byggetrinn i nært samarbeid med leverandørindustrien.

Statoil har også jobbet med å fjerne flaskehalser i anlegget for å utvide prosesskapasiteten på Johan Sverdrup-feltsenter. Arbeidet med å optimalisere prosessanlegget for fase 1 har vært vellykket. Produksjonskapasiteten for fase 1 er nå estimert til 440 000 fat olje per dag. I plan for utbygging og drift var opprinnelig produksjonskapasitet for fase 1 estimert til mellom 315 – 380 000 fat olje per dag.

Så langt er partnerskapet i Johan Sverdrup enig om å utvide produksjons-kapasiteten for Johan Sverdrup med en ekstra prosessplattform på feltsenteret. Dette øker forventet full produksjonskapasitet for Johan Sverdrup fullfelt til 660.000 fat olje per dag. I plan for utbygging og drift ble full produksjon fra Johan Sverdrup estimert til 550.000 – 650.000 fat olje per dag. Endelig konseptvalg for fremtidige faser fastsettes ved beslutning om videreføring av prosjektet.

Statoil har sammen med partnerskapet arbeidet for å øke forståelsen av Johan-Sverdrup-resorvaret. Dette har resultert i mindre usikkerhet rundt ressursanslaget for hele feltet. Siden plan for utbygging og drift fase 1 har spennet i ressursanslaget for fullfelt forbedret seg fra 1,7-3,0 til 1,9-3,0 milliarder fat oljeekvivalenter.

Kapasitetsøkningen sammen med forbedring i reserveanslaget og investeringskostnader har bidratt til å redusere nullpunktspris/break-even for fullfeltsutviklingen av Johan Sverdrup til å ligge under 30 US dollar per fat.

– Vi vil jobbe med ytterliggere forbedringer og Statoil har sammen med partnerskapet besluttet å bruke mer tid frem til beslutning om videreføring og endelig investeringsbeslutning for fremtidige byggetrinn.

Samtidig vil vi opprettholde produksjonsoppstart for fullfelt og etablering av en områdeløsning for kraft fra land innen 2022, i henhold til vilkår gitt i godkjent plan for utbygging og drift for fase 1, sier Margareth Øvrum, Konserndirektør, Teknologi, prosjekter og boring.

I plan for utbygging og drift for Johan Sverdrup fase 1 var opprinnelig plan å ta beslutning om videreføring 2016 og investeringsbeslutning på slutten av 2017. Oppdatert plan tilsier at beslutning om videreføring første halvår 2017 med en endelig investeringsbeslutning og innlevering plan for utbygging og drift i andre halvår 2018. Produksjonsstart for fullfelt opprettholdes til 2022, i henhold til opprinnelig plan.

Powered by Labrador CMS