Er det bærekraftig?

Publisert

Statoil presenterer rapport.

Statoil presenterer i dag, 19. mars, selskapets års- og bærekraftrapporter for 2014, sammen med en ny rapport om betaling til myndigheter. Det skriver selskapet i en pressemelding.

I 2014 fortsatte vi å levere solide operasjonelle resultater. Produksjonseffektiviteten økte betraktelig, vi er i rute med våre forbedringsprogrammer og vi fortsatte å levere gode sikkerhetsresultater. Men industrien står fortsatt overfor en lønnsomhetsutfordring, og Statoils finansielle resultater er i stor grad påvirket av fallet i oljeprisen, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil ASA, da han kommenterte rapportene som ble presentert i dag.

Statoil leverte en egenproduksjon på 1,927 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2014. Dette er et resultat av høyere produksjonseffektivitet og oppstart av produksjon fra nye felt. Produksjonsøkningen var på 4 % fra et rebasert 2013-nivå. Statoil er fortsatt blant de ledende leteselskapene i bransjen, og styrket reservebasen gjennom leting ved å tilføre 540 millioner fat forventede ressurser.

Frekvensen for alvorlige hendelser (målt som hendelser per million arbeidstimer), som dekker både Statoils og våre leverandørers ansatte, gikk ned fra 0,8 i 2013 til 0,6 i 2014. Den positive utviklingen ble overskygges av to dødsfall blant kontraktøransatte i den landbaserte virksomheten i USA.

Bærekraftsrapport

Statoil publiserer i dag også selskapets bærekraftsrapport. Statoil fortsetter å ha høye ambisjoner for bærekraft. En av ambisjonene er å bli anerkjent som den mest karboneffektive olje- og gassprodusenten. Resultatene i bærekraftrapporten bekrefter at Statoil er i dag et av verdens mest karboneffektive olje- og gasselskap.

Statoils mål for 2014 var å identifisere tiltak som kan redusere CO2-utslippene fra produksjonen vår med 250.000 tonn. Tiltak ble avdekket som faktisk vil kutte CO2-utslippene med 339.000 tonn. I tillegg var det jevn fremgang i arbeidet med å nå 2020-målene for karboneffektivitet.

Vi har et aktivt og forretningsmessig forhold til bærekraft. Vi legger stor vekt på å utføre virksomheten på en miljø- og samfunnsmessig god måte. Behovet for fortsatt å være et konkurransedyktig selskap skal kombineres med, og styrkes av, arbeidet med å fremskynde utviklingen av mer karboneffektive energiløsninger. Det å være et selskap med en langsiktig legitimitet basert på tillit vil styrke våre fremtidige forretningsmuligheter, sier Sætre.

Åpenhet om inntekter

I desember 2013 vedtok norske myndigheter en ny lov som krever offentliggjøring av betaling til myndigheter per prosjekt, land og mottaker hos myndighetene. Formålet med loven er å øke åpenheten i utvinningsindustrien og bekjempe korrupsjon. EU har vedtatt lignende lover.

Statoil blir det første store olje- og gasselskapet som rapporterer i henhold til den nye loven.

Denne rapporten, som er den første i sitt slag, representerer en milepæl i arbeidet med åpenhet, både hos norske myndigheter og Statoil. Statoil har investert betydelige ressurser i arbeidet med å opprette nye prosesser og systemer for denne rapporteringen, sier Sætre.

Rapporten om betaling til myndigheter publiseres på Statoils hjemmeside i dag, og inneholder detaljert informasjon om betalinger knyttet til selskapets utvinning av ressurser i alle land.

Powered by Labrador CMS