Konsernsjef Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre

Vil øke leteaktiviteten mot 2025

Publisert

Eldar Sætre frykter oljebrems.

Statoil-sjef Eldar Sætre hevder at aktiviteten i oljenæringen vil falle mye etter 2025 dersom ikke nye felt åpnes for leteaktivitet, skriver NTB.

Konsernsjefen understreket på Arbeiderpartiets industrikonferanse i Oslo mandag at det er helt nødvendig med nye arealer for leting.

Produksjon og aktivitet vil falle mye etter 2025 dersom vi ikke finner nye felt. Ny aktivitet forutsetter en jevn tilgang til nye områder. Derfor blir 23. konsesjonsrunde veldig viktig for videre aktivitet, men det vil også være nødvendig å åpne ytterligere områder i årene som kommer, sa Sætre.

24% færre brønner i år

I mai viste tall fra Oljedirektoratet at det skal bores 24 prosent færre letebrønner på norsk sokkel i år sammenlignet med i fjor. Statistisk sentralbyrå anslo nylig at investeringene i oljesektoren vil falle kraftig også i 2016 og året etter.

 • Les også: Milliardkontrakt til FMC - men fortsetter nedbemanning
 • Det rammer også norsk leverandørindustri, og Sætre får støtte fra konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker. Eriksen lister opp nye letearealer som ett av flere suksesskriterier for at norsk leverandørindustri skal kunne lykkes fremover.

  Tilgang til nye arealer er også viktig for å skape grunnlag for vekst. Når prioriteringene gjøres i verdens største oljeselskaper, blir mulighetene i Norge holdt opp imot mulighetene i andre petroleumsregioner, forklarer Eriksen.

  Miljøhensyn skal ivaretas

  Som kjent er åpning av nye områder for oljeleting er en svært omstridt politisk sak.

  Vi har alltid utviklet nye områder basert på kunnskap, og vi vil aldri gå inn i områder der vi ikke føler oss helt trygge på at fiskeri- og miljøhensyn er godt ivaretatt, understreket Statoil-sjefen.

  SVs miljøpolitiske talsperson Heikki Eidsvoll Holmås sier oljeindustriens klimautslipp har økt kraftig siden 1990.

  Det har skjedd fordi den stadig har fått gjennomslag for sine krav om mer leteareal, sier han til NTB.

  Holmås ber oljebransjen kutte sine klimautslipp snarere enn å «drømme om oljeboring i stadig mer sårbare og verdifulle havområder».

  - Rydd opp i de skyhøye kostnadene deres først!

  Norges Fiskarlag har tidligere skjelt ut olje- og energiminister Tord Lien for ønske om oljeboring i Lofoten, Senja og Vesterålen. Til enerWE sa lederen for fiskarlaget, Kjell Ingebrigtsen, at oljenæringen bør ta en titt på sine egne regnskaper før de begynner ny leting.

  Vi er svært skuffet over oljeministerens som igjen sier ja til å åpne for utredning i områder som er så elementære for vår næring. Det er ikke mangel på arealer å ta av for oljeindustrien langs norskekysten, sa Ingebrigtsen enerWE.

Powered by Labrador CMS