Equinor betalte "bare" 59 prosent i skatt

Publisert

I dag la Equinor frem tallene for sitt tredje kvartal, og de økt omsetning og et markant forbedret resultat.

Som alltid når et børsnotert selskap presenterer sine resultater, er fokus på topplinjen og bunnlinjen, og tall resultatene oppgis med tall før og etter resultat. Selve skattebeløpet får som regel liten oppmerksomhet.

enerWE er til stede på kvartalspresentasjonen, og vi merker oss at Equinor-sjefen faktisk gjør et poeng av hvor "lav" skattesats Equinor totalt sett hadde i årets tredje kvartal.

"Bare" 59,0 prosent skatt

- Den relativt lave skatteraten i kvartalet var på 59 prosent, sier Eldar Sætre.

59 prosent skatt på overskuddet er selvsagt høyt sammenlignet vanlige selskaper som har en selskapsskatt i år på 23 prosent. Oljeselskapene betaler i tillegg en særskatt på petroleumsvirksomhet på 53 prosent, og dermed ender skattesatsen på totalt 78 prosent. Denne skattesatsen justeres også opp hvert år samtidig som den generelle skattesatsen for selskaper har hatt en årlig reduksjon på ett prosentpoeng.

Equinor-sjefen forklarer den lave totale skattesatsen med justerte driftsresultater i enheter som har en lavere skattesats enn gjennomsnittet i selskapet. Det kan for eksempel være virksomheten innen fornybar energi, samt virksomhet i andre land enn Norge der skattesatsen gjerne er lavere.

Uansett så har gjennomsnittlig skattesats for Equinor gått ned fra 65,1 prosent i tredje kvartal i fjor, til 59,0 prosent i år.

At den effektive skattesatsen ikke er helt oppe i 78 prosent skyldes primært at Equinor - som alle andre selskaper - kan føre investeringsutgifter opp mot resultatet.

Ser man på selve tallene, så oppgir Equinor å ha et resultat før skatt på 4,8 milliarder dollar, og et resultat etter skatt på 2,0 milliarder dollar. Det betyr at de betalte 2,8 milliarder dollar i skatt, noe som med dagens dollarkurs tilsvarer totalt 23,3 milliarder kroner i skatt.

Equinor har tidligere opplyst til enerWE at omtrent 90 prosent av skatten som Equinor betaler går til Norge.

– I 2017 gikk omtrent 90% av Equinors skatteinnbetalinger til Norge, sa Erik Haaland, pressetalsmann i Equinor til enerWE, i et tidligere intervju.

20,5 milliarder skattekroner til Norge

Ser man isolert på E&P-resultatet for Equinor på norsk sokkel så forteller selskapet om et resultat før skatt på 3.393 millioner dollar, og et resultat etter skatt på 930 dollar. Det tilsvarer en effektiv skattesats på 72,6 prosent, og en skatt på hele 2.463 millioner dollar.

Med dagens dollarkurs på 8,33 kroner, tilsvarer det en skatt på 20,5 milliarder kroner. Dette er altså en skatteregning for virksomheten på norsk sokkel som utelukkende går til den norske stat.

For å sette det i perspektiv, så er skattebeløpet Equinor bidrar med i tredje kvartal nok til å dekke hele utgiftsposten for landbruk og mat i statsbudsjettet. De utgiftene utgjør omlag 18,3 milliarder kroner på statsbudsjettet.

E&P står forøvrig for Exploration & Production, og det er samlebegrepet for leting og utvinning av olje og gass.

Tilsvarende viser tallene for den internasjonale E&P-virksomheten et resultat før skatt på 994 millioner dollar og et resultat etter skatt på 774 millioner dollar. Det betyr en skattesats bare på 22,1 prosent, og et skattebidrag på 220 millioner dollar, noe som tilsvarer 1,8 milliarder norske kroner.

Når enerWE snakker med konsernsjefen etter presentasjonen forteller Sætre at den totale skattesatsen påvirkes av hvor i verden de tjener pengene sine.

- Vi ser at vi tjener mer penger internasjonalt, og da slår skattekomponenten mer ut enn hva den har gjort på lavere oljepriser, sier Sætre til enerWE.

Samtidig påpeker han at dette vil variere litt fra kvartal til kvartal.

Skryter av det norske skatteregimet

Selv om Equinor betaler mye mer skatt på norsk sokkel enn internasjonalt, så skryter Sætre av det norske skattesystemet for olje- og gassvirksomheten.

- Det er et system som bidrar til aktivitet, og det er et system som jeg tror fungerer veldig godt, sier Sætre.

I motsetning til aktører i andre bransjer som typisk ville klaget på høy skattesats, er Sætre mer opptatt av at skatteregimet og regelverket må være forutsigbart over lang tid av hensyn til de gigantiske investeringene som gjennomføres.

- Det å kunne stole på at ting ikke endrer seg under veien, det er utrolig viktig, og det fungerer godt i Norge, sier Sætre.

På den annen side er Equinor et delvis statseid selskap. Det er børsnotert, men staten eier 67 prosent av aksjene direkte, og ytterligere tre prosent gjennom Folketrygdfondet. Sætre tror imidlertid at også andre internasjonale oljegiganter er positive til skatteregimet på norsk sokkel.

- Jeg tror at det norske skattesystemet er noe som er verdsatt generelt sett av bransjen, sier Sætre til enerWE.

Les også:

Powered by Labrador CMS