Statoil etablerer New Energy Solutions

Publisert

Håper på nye lønnsomme løsninger.

Statoil skriver i en pressemelding at de utnevner ny konserndirektør for økonomi og finans, og innfører et forretningsområde for New Energy Solutions (NES). Tre nye konserndirektører er utnevnt som medlemmer av konsernledelsen (KL).

Konserndirektør for økonomi og finans (CFO) Torgrim Reitan er utnevnt til konserndirektør for forretningsområdet Utvikling og produksjon USA (DPUSA), etter at Bill Maloney besluttet å ikke forlenge kontrakten sin med Statoil. Hans Jacob Hegge er utnevnt til ny konserndirektør for økonomi og finans (CFO). Hegge kommer fra stillingen som direktør for Drift nord, i Utvikling og produksjon Norge.

Irene Rummelhoff er utnevnt til konserndirektør for New Energy Solutions, og Jens Økland til ny konserndirektør for Markedsføring, Midtstrøm & Prosessering. Rummelhoff og Økland tiltrer sine nye stillinger 1. juni 2015. Reitan og Hegge tiltrer sine stillinger 1. august 2015.

Jeg er glad for at Torgrim Reitan har takket ja til muligheten til å å lede DPUSA, og ønsker Hans Jakob Hegge, Irene Rummelhoff og Jens Økland velkommen som nye medlemmer av lederteamet mitt. Deres omfattende erfaring sikrer fornyelse når KL tar fatt på framtidige utfordringer, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

Det nye DPUSA vil ytterligere styrke fokus i arbeidet med å bedre lønnsomheten for Statoils eiendeler i Mexicogolfen, og den landbaserte skiferolje- og skifergassvirksomheten i USA. Samlet gir aktivitetene i USA Statoil en sterk posisjon i verdens største, integrerte energimarked.

Statoils virksomhet i Canada blir en del av forretningsområdet Utvikling & Produksjon Internasjonalt (DPI). Den canadiske virksomheten gir DPI-porteføljen substans og langsiktighet, og gir ytterligere muligheter til å skape synergier med offshoreaktivitetene i Brasil, Storbritannia og Tanzania.

Jeg vil takke Bill, som kom til Statoil i 2002 som leder for global letevirksomhet. Siden 2010 har han ledet vår virksomhet i Nord-Amerika, og bidratt til å modne fram vår portefølje i Mexicogolfen, og bygge opp Statoils posisjon som operatør onshore US, sier Sætre.

Omleggingen av de globale energisystemene til et lavkarbonsamfunn skaper nye forretnings- og vekstmuligheter innen fornybare energi og nye energiløsninger. Statoil etablerer nå et nytt forretningsområde for New Energy Solutions (NES) for å fremme ytterligere lønnsom vekst innenfor disse områdene.

Etableringen av NES som et eget forretningsområde som rapporterer direkte til konsernsjefen er et uttrykk for ambisjonene om gradvis supplering av olje- og gassporteføljen med lønnsomme fornybare og andre lavkarbonløsninger. En mer detaljert plan for denne virksomheten vil bli utviklet som en integrert del av Statoils strategi.

Utviklingen av energisystemene åpner muligheter til å skape nye lønnsomme løsninger, i kombinasjon med Statoils olje- og gassportefølje, evnen til å gjennomføre prosjekter, og til å integrere teknologiske løsninger. I utgangspunktet vil den eksisterende havvindporteføljen utgjøre aktivitetene for dette forretningsområdet.

Ambisjonen er å utvikle virksomheten, og potensielt ekspandere inn i andre kilder for fornybar energi, og samtidig vurdere hensiktsmessige finansielle strukturer. Forretningsområdet vil søke nye muligheter til å levere attraktiv avkastning gjennom teknologisk og forretningsmessig innovasjon, så vel som venture-aktiviteter.

Irene Rummelhoff er utnevnt til konserndirektør for å lede utviklingen av forretningsområdet. Rummelhoff kommer fra stillingen som Statoils letedirektør på norsk sokkel.

Jens Økland er utnevnt til konserndirektør for det nye forretningsområdet Markedsføring, Midtstrøm & Prosessering (MMP). Fornybar-virksomheten i det tidligere forretningsområdet Markedsføring, Prosessering & Fornybar energi (MPR) er flyttet til NES. Tor Martin Anfinnsen, som har vært konstituert konserndirektør for MPR siden oktober 2014, går til stillingen som SVP Markedsføring og trading i MMP.

Jeg vil også takke Tor Martin, som på strak arm tok på seg utfordringen og effektivt ledet MPR i en periode med store endringer, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Powered by Labrador CMS