Elbiler kan bli avkrevd halv bomtakst i Kristiansand

Publisert

Statens vegvesen foreslår å begynne å kreve bompenger av elbiler i Kristiansand. De skal i så fall betale halvparten av fossilbiltaksten.

Forslaget kommer etter den såkalte byvekstavtalen nylig ble utsatt etter politisk behandling, skriver Fædrelandsvennen. I stedet for en ny omfattende avtale om transportutbygging og kollektivtransport, kan alternativet være å fortsette dagens bompengeordning inntil videre, men altså med en vri.

Mens taksten for bensin- og dieselbiler foreslås økt med 2 kroner til 23 kroner, foreslår Vegvesenet at også elbilistene skal begynne å betale. Prisen? 11 kroner per passering.

Forslaget sendes ut på høring til uken, og de nye takstene vil eventuelt gjelde fra 2020. Så godt som alle pengene skal gå til utbygging av Gartnerløkka, der det er planlagt firefeltsvei vestover ut av byen. Utbyggingen er anslått å koste 3 milliarder kroner, og 1,8 av disse milliardene skal komme fra bompenger.

Dersom politikerne ikke kan samle seg om en løsning, tas bomstasjonene ned når dagens avtale utløper til neste år.

(©NTB)