- Elbilbatterier kan redusere behovet for nytt nett

Publisert

I 2030 vil en betydelig andel av norske husholdninger ha en elbil med batterikapasitet som kan bidra til å redusere forbrukstopper og sikre kontinuerlig strømforsyning. Det skriver NVE i sin nye rapport som ble lansert på Arendalsuka.

- Nettselskapene må investere store beløp for å fornye og forsterke strømnettet i årene som kommer. Batterier kan brukes til å utjevne de såkalte effekttoppene i strømnettet. Det kan bidra til å begrense behovet for nye nettinvesteringer, slik at nettleia ikke stiger like mye som den ellers ville ha gjort, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud, i en kommentar på NVE's hjemmeside.

Batteriene i elbilene kan lades når prisene er lave og nettet er lite belastet.

- Elbilbatterier gir forbrukerne muligheten til selv å bestemme når strømmen skal brukes og når den skal lagres, avhengig av strømpris og nettleie, Aktiv batteribruk kan redusere husholdningenes i strømutgifter, påpeker Sanderud.

For at det skal være lønnsomt for strømkundene å bruke batterier til å utjevne effekttopper, må strømprisen variere gjennom døgnet.

NVE legger opp til å foreslå nye regler for hvordan nettleien skal utformes i løpet høsten. Såkalte effekttariffer, altså tariffer som gjør det lønnsomt å bruke strøm når det er god plass i nettet, vil kunne medføre økte prisvariasjoner gjennom døgnet.

Her kan du laste ned den nye NVE-rapporten «Batterier i bygg kan få betydning for det norske kraftsystemet».