13 elbiler per ladepunkt

Store forskjeller fra kommune til kommune.

I snitt deler 13 elbiler på hvert allment tilgjengelig ladepunkt i sin kommune.

Parkeringstilgjengeligheten begrenses i byområder på grunn av miljøhensyn. Det var totalt 230.000 offentlige biloppstillingsplasser i 2016 viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I Oslo og i Østfold var over halvparten av disse plassene avgiftsbelagte.

Flere elbiler stiller nye krav til parkeringsplasser og ladestasjoner. Allment tilgjengelig ladestasjoner finnes over hele landet, men noen få unntak. Men det er en stor variasjon i antallet elbiler per allment tilgjengelige ladepunkt. Blant større kommuner skiller Sarpsborg, Hamar, Oslo og Sandefjord seg ut med under ti elbiler per ladepunkt. I Asker og Sandnes må henholdsvis 38 og 36 elbiler dele hvert ladepunkt.

(©NTB)