Elbil vs trikk og t-bane

Publisert

enerWE tok en runde med Ruter for å høre hvor mye strøm trikkene og t-banene brukte. Det var mye totalt sett, med et årlig strømforbruk på hele 164 GWh. Fordelt på 106 millioner turer med t-banen og 53 millioner trikketurer kom imidlertid strømforbruket ned på henholdsvis 0,15 kWh og 0,12 kWh for hver kilometer t-banen og trikken fraktet én passasjer.

Kollektivtransporten generelt, og de strømforbrukene trikkene og t-banene spesielt, er gode miljøvennlige transportmidler. Ved å samle mange passasjer på hver vogn blir det en effektiv utnyttelse av energien som brukes. At dette er bedre for miljøet enn at hver enkelt kjører en forurensende bensin- eller dieselbil er helt opplagt, men vi var også nysgjerrig på hvordan elbilene kommer ut i en slik sammenligning.

- Vi pleier å bruke 0,2 kWh per km som et snitt for alle typer elbiler over hele året. Litt høyere for større elbiler og litt lavere for mindre elbiler. Kjørestil, hastighet, temperatur, vann/snø i kjørebanen og topografi påvirker også, sier Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening til enerWE.

Dette betyr at elbilene bare bruker litt mer energi enn trikkene og t-banene.

Samtidig ser vi at flere elbiltester viser til et strømforbruk som ligger under dette, og sånn sett kan elbilene konkurrere med kollektivtransporten om å være mest energieffektiv.

- 0,12 er mulig under ideelle forhold, men 0,2 er nok nærmere faktisk forbruk. Akkurat som fossile biler har høyere forbruk enn oppgitt fra europeisk testsyklus, sier Haugneland.

Det skal imidlertid ikke så mye til før elbilene blir en mer energieffektiv måte å transportere personer. Alt som trengs er at de tar med seg en passasjer.

- Med samkjøring blir forbruk per personkilometer halvert med bare en passasjer, sier Haugneland.

På den annen side har elbilene en opplagt fordel for de som kjører den. Trikken og t-banen kan ta passasjerene fra en stasjon til en annen, mens en elbil kan kjøre fra der personen er til dit personen skal. Det gir en fleksibilitet som kollektivtransporten ikke kan konkurrere med.

Samtidig er det et fortrinn som kun fungerer nettopp fordi veldig mange bruker kollektivtransporten.

- I 2016 var det totalt 350 millioner påstigninger i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Skulle alle disse kjørt elbil hadde ingen kommet fram på grunn av kø, sier Gro Feldberg Janborg, kommunikasjonssjef i Ruter til enerWE.

Elbiler, trikker og t-baner drives alle av strøm, og i motsetning til mange andre land har Norge et kraftnett med 100 prosent fornybar energi. Vi importerer riktignok strøm fra våre naboland av og til, og ettersom de bruker kull, atomkraft og tildels gass i tillegg til vind- og solenergi kan deler av strømbruken komme fra forurensende energikilder.

Her er det imidlertid verdt å få med seg at Norge takket være vannkraftens fleksibilitet kan styre kraftproduksjonen slik at vi kan produsere mer når strømmen er dyr og mindre når den er billig ved å justere hvor mye vann som slippes gjennom vannkraftverkene. Strømmen i våre naboland er da også typisk billigst når det er mye vind eller mye sol. Dermed vil vi som regel importere strøm når det er overskudd av fornybar energi i det internasjonale kraftnettet.

Vi kan dermed slå fast at uansett hvordan man ser på det, så er både elbilen og kollektivtransportens trikker og t-baner gode miljøvennlige alternativer.

Les også: