Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Regjeringen vil lovfeste rett til elbil-lading i borettslag

Forslaget er sendt ut på høring med frist til 1. september.

Publisert

Regjeringen ønsker å lovbestemme at også elbileiere i borettslag skal ha rett til å lade bilen hjemme. Men det er noen vilkår som må oppfylles.

Den sterke veksten i antallet elbiler fører til økt etterspørsel etter ladeplasser. Det er regjeringens utgangspunkt for å foreslå å lovbestemme at andelseiere i borettslag skal ha en laderett.

– Seksjonseiere i eierseksjonssameier har hatt en slik rett siden forrige årsskifte, og jeg ser ingen grunn til at beboere i borettslag ikke skal ha den samme muligheten, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

På den måten vil regjeringen sikre at beboere som har eller vurderer å skaffe seg en elbil kan lade selv om det ikke er et flertall for å investere i ladepunkter på generalforsamlingen.

Men noen vilkår må oppfylles, og det er blant annet at andelseieren allerede må ha rett til å parkere på borettslagets eiendom. I tillegg er det kun aktuelt for arealer som er avsatt til parkeringsformål allerede.

Økonomisk sett mener regjeringen at regningen må belastes borettslaget, men forslaget setter en begrensing på hvor mye hver enkelt andelseier kan pålegges å betale. Ifølge forlaget skal dette ligge på halvparten av folketrygdens grunnbeløp (cirka 48.400 kroner). Unntaket er hvis ladeplassen settes opp på en parkeringsplass der den enkelte har eksklusiv bruksrett, da må alle utgifter betales av den enkelte.

– Strømforbruket vil selvsagt måtte betales av den enkelte, sier Mæland.

Forslaget er sendt ut på høring med frist til 1. september.

(©NTB)