Drammen  20190102.Drammen havn er norges største bilhavn. I 2018 tok havna i mot rundt 110 000 biler. Det er 70 prosent av alle biler som kommer til landet. På slutten av året var i underkant 40 prosent av dem elbiler. Bilimportørene tror andelen elbilsalg kommer opp i 50 prosent i 2019 og salget av dieselbiler vil falle dramatisk. Her en Tesla Model X.Emneord: Varebil, biler, diesel, elbil, bilimport, Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Drammen 20190102.Drammen havn er norges største bilhavn. I 2018 tok havna i mot rundt 110 000 biler. Det er 70 prosent av alle biler som kommer til landet. På slutten av året var i underkant 40 prosent av dem elbiler. Bilimportørene tror andelen elbilsalg kommer opp i 50 prosent i 2019 og salget av dieselbiler vil falle dramatisk. Her en Tesla Model X.Emneord: Varebil, biler, diesel, elbil, bilimport, Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Nå øker elbilsalget mest i Finnmark

Elbilsalget er mer enn doblet i Finnmark i første halvår. Flere andre distriktsområder opplever også vekst, noe som får statsministeren til å glise.

Publisert

Rekkeviddeangsten ser ikke lenger ut til å skremme like mye i langstrakte Finnmark.

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at det ble solgt 140 prosent flere elbiler i Finnmark i første halvår i 2019 sammenlignet med samme periode i fjor.

Selv om kun hver tiende bil som selges i fylket, er elbil, er markedsandelen doblet blant de nye bilene som er solgt.

På landsbasis er nå nesten annenhver nye bil som selges, en elbil (45 prosents markedsandel i første halvår i 2019).

Blant de andre fylkene som opplever størst vekst i elbilsalget, er Østfold, som nesten hadde dobling (økning på 93 prosent), Vestfold (92 prosents økning) og Telemark (88 prosents økning).

Vestlandsfylkene har også hatt høy vekst. Salget av elbiler har økt med 83 prosent i Møre og Romsdal, 75 prosent i Sogn og Fjordane, 78 prosent i Hordaland og 76 prosent i Rogaland.

– Bedre bilmodeller

Statsminister Erna Solberg (H) er fornøyd med utviklingen.

– Når du ser at veksten er høyest i Finnmark, er det fordi de har hatt et lavt nivå tidligere. Men det viser at også at elbilene har fått sitt gjennomslag i Distrikts-Norge og distriktskommuner, sier Solberg, som denne uken er på valgkampturné på Vestlandet og gjerne vil snakke om regjeringens klimainnsats.

Hun har en mulig forklaring på økningen i landets nordligste fylke:

– Rekkeviddeangsten blir mindre og det kommer mye bedre bilmodeller. Du får biler som fungerer bedre på vinterføre, sier hun til NTB.

Mer lading

Før sommeren lyste statlige Enova ut nye programmer for hurtiglading i Finnmark og Nord-Troms, Lofoten, Namsos og omland, Helgelandskysten, Svenskegrensa i Hedmark og Trøndelag sør for Trondheim. I høst lyses det ut konkurranse i Nordland.

– Det er viktig at vi følger opp med det som er infrastrukturen for at dette skal fungere, sier statsministeren.

Hun tror veksten i elbilsalget vil fortsette, selv om mange kommuner har begynt å fjerne særfordelene for elbiler.

– Det vil alltid være mer lønnsomt å kjøpe elbil enn en bil som slipper ut CO2, sier hun.

Åpner for avgiftsendringer

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, kom det fram at staten tapte 3 milliarder kroner i skatte- og avgiftsinntekter som følge av at vi kjøpte flere elbiler enn ventet i år.

– Hvor lenge vil de statlige avgiftsreduksjonene vare?

– Fram til 2021 er vi enige om at det skal være som i dag. Så må vi lage et bærekraftig avgiftssystem for fremtiden.

Hun sier regjeringen kanskje må skattlegge elbilene på en annen måte enn i dag. Nå har de både fritak fra moms og engangsavgift.

– Bærekraftig i denne sammenheng betyr at det også skal gi oss inntekter og betale for en del av de utgiftene bilene gir oss i samfunnet, sier Solberg.

Regjeringens mål er at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler.

(©NTB)