Elbilandelen ventes å øke til 90 prosent i 2025

Tror på 95 prosent av nybilsalget innen 2035.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen legger i budsjettforslaget for 2021 opp til at elbiler vil utgjøre 90 prosent av nybilsalget i 2025 og 95 prosent i 2030.

Det viser framskrivninger i budsjettforslaget som NTB har fått tilgang til.

I budsjettdokumentene vises det til at salget av elbiler har vokst raskere enn forventet de siste årene. Elbilenes andel av nybilsalget har i 2020 ligget på 48 prosent.

Innfasingen av elbiler ventes også å føre til at klimautslippene fra veitransport kuttes fra 8,4 millioner tonn klimagasser i 2019 til 5,3 millioner tonn i 2030.

(©NTB)