Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vi har et system hvor de som lader raskt blir sponset av de som lader langsomt

NAF vil ha ny prismodell for hurtiglading av elbiler.

NAF skriver i en pressemelding at måten hurtigladerne for elbiler prises på er uoversiktlig og at NAF mener modellen også er urettferdig.

Elbilistene opplever et sprik på mellom 3 og 10 kroner i ladekostnad per mil, og de dyreste løsningene gjør hurtigladingen langt dyrere enn både bensin og diesel.

Årsaken er at ladeoperatørene tar betalt for lading per minutt, eller en kombinasjon av minutt- og kWh-prising. Ettersom bilene utnytter effekten laderne gir ulikt, er det lite forutsigbarhet for forbukerne i hva de faktisk mottar av strøm hver gang de lader.

- I praksis har vi et system hvor de som lader raskt blir sponset av de som lader langsomt, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Dette kan gi store utslag for elbilistene avhengig av hvilken elbil de har.

- Enkelte betaler fire ganger så mye per kWh enn det andre gjør. Det er urimelig og urettferdig, sier Ryste.

Kilowatt-timer er det nye litermålet, men i dag betaler man ikke per kilowatt-time slik man gjør på strømregningen hjemme. På grunn av måten batteriet lades på, vil forbrukerne oppleve å få ulik mengde strøm på tanken hver gang de plugger i en hurtiglader, til tross av at de står samme antall minutter og lader.

NAF vil derfor bort fra dagens modell med minuttpris.

- Vi trenger et helt nytt system. Dagens prising er uoversiktlig, dyr og dårlig , sier Ryste.

NAF mener at ladeoperatørene i større grad må prise for det forbrukerne faktisk får, ikke hvor lang tid de bruker ved ladestasjonen.

- Det er flere hensyn å ta. Prisen må være enkel og forståelig for forbrukeren, samtidig som man skal få den strømmen man betaler for. Dette taler i utgangspunktet for en ren pris per kilowatt-time, på samme måte som det er literpris på bensin , sier Ryste.

Likevel ser også Ryste at en slik ordning har noen utfordringer.

- Elbilene lader mindre mot slutten, når batteriet begynner å fylles opp. Betaler man per kilowatt-time øker faren for ladekø fordi når man først lader så koster det ikke så mye å bli stående litt til, sier Ryste.

For å ivareta hensynet til enkelthet, rettferdighet og kø, foreslår NAF at det kommer et påslag i kilowatt-timeprisen etter 30 – 40 minutter. På den tiden har de fleste nok strøm til å komme seg videre på veien.

- Grunnen til at NAF foreslår en grense på tretti til førti minutter, er at undersøkelsen vår viser at dette er da de fleste elbiler har fylt batteriet så mye at de begynner å lade langsommere og ta imot mindre strøm, sier Ryste.