EU-kommisjonen toner ned satsing på elbiler

Fjernet prognose om at elbilene skulle utgjøre 7 prosent innen 2030.

Publisert

EU-kommisjonen dropper de mest ambisiøse målene for elbiler i sin nye energiplan.

Onsdag la EU-kommisjonen fram en ny strategi for integrering av energisystemene. Der legges planen for en dyp avkarbonisering av europeisk økonomi fram mot 2050.

Elbiler er en viktig del av puslespillet, og i strategien foreslår EU-kommisjonen blant annet et mål om én million ladestasjoner i EU innen 2025.

Men ambisjonsnivået er jekket ned.

NTB er kjent med at EU-kommisjonen i et tidligere utkast hadde satt målet til to millioner ladestasjoner innen 2025.

I det tidligere utkastet ble det samtidig anslått at elbiler kunne utgjøre 7 prosent av personbilene i EU innen 2030 og 50–75 prosent innen 2050. Men denne prognosen var fjernet da strategien ble offentliggjort.

(©NTB)