Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Elbilen kan bli en fremtidig strømkilde

Statsbygg har demonstrert at det kan overføres strøm fra en elbil til strømnettet.

Publisert

Statsbygg har demonstrert at det kan overføres strøm fra en elbil til strømnettet.

– Det å utnytte elbilens batterier som en del av strømforsyningen kan ha store fordeler, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding.

Effektkapasiteten i elbilen kan for eksempel brukes for å utjevne forbrukstopper gjennom døgnet, til å lagre overskudd av strøm fra solceller eller til batteridrift ved strømstans.

Strøm fra solceller kan lade bilen om dagen, mens batteriet i bilen kan levere strøm tilbake på kvelden eller natten. Bruk av batterier kan også være et alternativ eller supplement til nettinvesteringer.

På Høgskolen i Innlandet avdeling Evenstad har Statsbygg i lengre tid jobbet med alternative strøm- og varmekilder for å redusere statlige eiendommers klimafotavtrykk og teste innovativ miljøteknologi.

I en test i oktober ble en Nissan Leaf tilkoblet med en toveis lader og forsynte elanlegget på Campus Evenstad med 9,5 kW strøm. Deler av elanlegget ved høyskolen ble koblet ut for å simulere strømbrudd.

I de 10 til 15 minuttene nettet var frakoblet, sørget elbilen for strøm til drift av sirkulasjonspumper og essensielle automasjonsanlegg i de viktigste driftsbygningene og sentrale funksjoner som dataanlegg, kombinert strøm- og varmeanlegg og flisfyr.

Campus Evenstad er et pilotprosjekt i Forskningssenteret for miljøvennlig energi FME ZEN (Zero Emission Neighbourhood). Målet i FME ZEN er å utvikle nullutslippsområder.

(©NTB)