Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- I løpet av 2020 vil vi antakelig passere 500.000 elbiler og ladbare hybrider

NAF er bekymret for dårlige lademuligheter.

Publisert

Snart passerer Norge 400.000 elbiler og ladbare hybrider. Det skriver NAV i en pressemelding.

– Vi er bekymret for at lademulighetene langs veiene ikke henger med på utviklingen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Med snart 270 .000 elbiler og 115 .000 ladbare hybrider på norske veier nærmer Norge seg 400  000 biler med stikkontakt. Det er 15 prosent av bilparken.

- Ladeinfrastrukturen langs veiene er vår største bekymring akkurat nå. I løpet av 2020 vil vi antakelig passere 500 .000 elbiler og ladbare hybrider, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Før sommeren la regjeringen fram en strategi for alternativt drivstoff, men dette er langt fra nok til å møte utviklingen.

Antall ladere holder ikke tritt med elbiltettheten

Nils Sødal

- Det som kom fra regjeringen var i praksis ikke en strategi. Den var et håp om en markedsbasert utbygging fra ladeaktørene. I praksis fungerer dette ikke, fordi antall ladere holder ikke tritt med elbiltettheten. NAF etterlyser større ambisjoner enn det markedet greier å levere, sier Sødal.

NAF har tre krav til regjeringen for å få på plass et bedre og mer rettferdig ladetilbud til el- og hybridbilistene:

- Det første er å få på plass mange nok ladere. Med dagens utbyggingstempo blir det stadig flere elbiler per ladepunkt og lengre ladekøer, sier Sødal.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nettopp lagt fram tall som viser at antallet elbiler per ladepunkt økte fra 13 til 18 fra 2016 til 2018.

- Det andre er å bygge flere ladepunkter med større effekt. Nå kommer det en rekke elbiler som kan lade langt raskere enn den norske standarden på 50 kW. Vi må i større grad bygge hurtigladere for fremtiden, sier Sødal.

- Det tredje er at flere må få tilgang til trygg hjemmelading. Hvor blir det av støtten til hjemmelading som regjeringen har skrevet om i regjeringsplattformen, men som vi ennå ikke har sett noe til, spør NAF-rådgiveren.