Elbil-eierne må bestemme seg før de kjøper ny bolig

Publisert

enerWE har i en et par artikler sett nærmere på problemstillinger knyttet til lading av elbiler i borettslag:

 • Derfor er borettslagene elbil-sinker
 • - Vi må vekk fra billige bensinstasjoner med en tank under bakken
 • Der kom det frem at det også må forventes at problemet vil vedvare i mange år fremover ettersom også nye boligprosjekter bygges uten støtte for lading av elbiler.

  – Det er ganske lang prosjekteringstid på nye bygg, og for to-tre år siden var ikke dette i fokus, sa Petter Haugneland i Elbilforeningen til enerWE.

  enerWE har derfor snakket med Boligprodusentenes Forening, Selvaag og OBOS for å høre litt mer om hva vi kan forvente på dette feltet i prosjektene som er underveis og som planlegges for fremtiden.

  Boligkjøperen får regningen

  Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, forteller til enerWE at det foreløpig ikke er krav om å bygge støtte for elbil-lading i nye byggeprosjekter. Han uttrykker også skepsis til om det er hensiktsmessig å legge til regler om dette.

  - Man lager ulike typer regler over alt i dette systemet, og det er kjøperen som betaler. Alt betales av kjøper, sier Jæger til enerWE.

  Han trekker også frem at det er en del utfordringer som man må avklare og eventuelt ta hensyn til dersom man bygger ladestasjoner i f.eks. kjelleren på borettslaget.

  - Når det gjelder nye bygg er det en diskusjon om parkeringsnormer. Hvis du skal ha dette installert i kjeller har du noen utfordringer med tanke på brann og andre typer ting, sier Jæger.

  Han henviser enerWE videre til OBOS og Selvaag for å høre hva som faktisk gjøres, og hva som er siste status om elbil-lading på nye prosjekter. De gir oppløftende svar for kommende borettslag og boligprosjekter.

  Støtter elbiler i nye prosjekter

  - I dag er det slik at det i de aller fleste reguleringsplaner som vedtas er bestemmelser om at en andel av parkeringsplassene skal tilrettelegges for lading av elbiler. I OBOS Nye Hjems kravspesifikasjon for boligprosjekter stiller vi krav til at el.anlegget i garasjer for x prosent av plassene tilrettelegges elbiler, sier Åge Pettersen, kommunikasjonsdirektør i OBOS til enerWE.

  Han bekrefter at dette fortsatt ikke er helt rett frem å få på plass, og at både strømkapasitet og brannsikkerhet fortsatt er en utfordring.  

  - Det er noen utfordringer ved omfattende lading av elbiler i boliganleggene. Kapasitet i hovedanlegg er begrensende. Det løses i dag med at ladekapasiteten må fordeles på alle ved hjelp av «smart-system» som regulerer effektfordelingen. I tillegg er det fortsatt diskusjoner og usikkerhet om hvilken type lader som er best i forhold til brannsikkerhet, ladekapasitet og brukervennlighet, sier Pettersen.

  Kjøperne må velge

  Ettersom elbiler fortsatt er et relativt nytt fenomen er det stor usikkerhet knyttet til hvor mange som bytter fra fossilt brennstoff til elektrisitet, samt hvor fort. Det betyr at boligkjøperne må velge når de slår til på et boligprospekt.

  - I et av våre nye prosjekter, Solveggen borettslag, Langbølgen 39, har alle kjøperne fått tilbud om ladepunkt for elbil som tilvalg, sier Pettersen.

  Prisen er da 25.000 kroner for hver, og 25 kjøpere har bestilt ladepunkt. Det åpnes for flere, men det kan bli en flaskehals hvis mange plutselig ombestemmer seg og vil gå for elbil.

  - Dersom flere beboere ønsker ladepunkt for elbil etter overtakelse er det fremdeles noe ledig kapasitet. Hvis et større antall beboere ønsker ladepunkt kan dette løses ved å installere en enhet som fordeler strøm til alle ladepunktene. Det vil si at tilgjengelig strømkapasitet fordeles mellom alle elbiler som til enhver tid står på lading. Denne løsningen bør også egne seg godt til eldre borettslag med begrenset strømkapasitet, sier Pettersen.

  Selvaag Bolig bekrefter det OBOS sier.

  - Vi tar allerede høyde for dette. Vi leverer ladepunkter til elbiler i alle nye prosjekter og følger med på utviklingen slik at vi velger de beste systemene. Det blir flere og flere elbiler og det må vi legge til rette for, det forventes av kundene våre, sier Kristoffer Gregersen, kommunikasjonsdirektør i Selvaag Bolig til enerWE.

  Også i Selvaag blir det opp til boligkjøperne å bestemme seg for om de vil gå for elbil eller ikke.

  - I nye prosjekter kan kundene selv velge om de vil kjøpe p-plass eller ikke. De kan også velge om p-plassen skal ha ladeuttak eller ikke. Vi forsøker også å ta høyde for at det legges inn nok effekt til byggene slik at det kan installeres nye ladepunkter hvis det blir behov for det. Det finnes imidlertid eksempler på relativt nye prosjekter der kapasiteten inn til byggene ikke er stor nok. Dette henger sammen med begrensninger på tilgjengelig kapasitet fra nettselskapene, sier Gregersen.

  Selvaag er ikke så bekymret for kostnadene. 

  - Elbilplasser øker naturligvis kostnadene både for utbygger og de som kjøper leiligheter og p-plasser. Driftskostnadene er imidlertid oversiktlige. Vi leverer måler til hvert enkelt uttak og kostnadene fordeles/viderefaktureres av sameiene, sier Gregersen til enerWE.

  (Denne artikkelen ble først publisert på søsterpublikasjonen Vekst.media.) 

  Les også: