Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Det har aldri tidligere vært brukt så mye strøm som i januar 2021

Det norske strømforbruket i januar slo den tidligere strømrekorden fra 2016.

Publisert

Årets første måned er unnagjort, og strømmarkedet i år ser allerede veldig annerledes ut enn i fjor. Da var det en mild vinter, med relativt lavt strømforbruk, og et år med tidenes laveste gjennomsnittspris på strømmen.

Slik er det ikke i år. Det var mye kaldt i januar, og det førte til økt strømforbruk. Det henger sammen med at Norge, i motsetning til store deler av Europa, ikke bruker gass til oppvarming. Her går det stort sett i økt strømforbruk, samt noe vedfyring.

- Det har aldri tidligere vært brukt så mye strøm som i januar 2021, sier Bengt Eidem i nettselskapet Tensio.

En titt på tallene fra kraftbørsen Nord Pool viser at det i Norge ble brukt hele 15,65 TWh med strøm i januar. Det er markant mer enn i januar i fjor da det ble brukt 13,35 TWh.

Hovedgrunnen til det store hoppet nå i januar 2021 er kulda

Bengt Eidem

- Strømforbruket har økt sakte men sikkert de siste 20 årene. Hovedgrunnen til det store hoppet nå i januar 2021 er kulda, men det er nok noen drypp av økt elektrifisering også inne i tallene, sier Eidem.

Han forteller at januar vanligvis er den måneden Norge bruker mest strøm, men at det var to unntak i 2012 og 2017. Da brukte nordmenn mest strøm i desember måned.

Før årets rekord, var det januar i 2016 strømforbruket var på sitt høyeste. Da nådde det 15,08 TWh.

Dette er for øvrig ikke den eneste rekorden i strømforbruk som ble satt i januar. Det ble også satt en timesrekord kokken 08:00 til 09:00 fredag 15. januar. Da ble det brukt 24,5 GWh på én enkelt klokketime.

Januar og juli er rekordmånedene

Målt per innbygger er nok Norge det landet i verden som bruker desidert mest strøm

Bengt Eidem

- Målt per innbygger er nok Norge det landet i verden som bruker desidert mest strøm. Det er både fordi vi generelt er mer elektrifisert enn mange andre land, men først og fremst fordi vi trenger strømmen til lys og oppvarming. Uten sikker strøm- og energiforsyning hadde det ikke vært mye grunnlag for liv og aktivitet i Norge gjennom de tidvis harde vintrene våre, sier Eidem.

Et annet land som ofte topper listen over høyt strømforbruk er for øvrig Dubai i United Arab Emirates (UAB). De har imidlertid et strømforbruk som følger motsatt mønster enn oss i Norge. Der er det airconditioning som sørger for at de bruker veldig mye strøm i de ekstremt varme sommermånedene.

Her i Norge er imidlertid strømforbruket svært lavt på sommeren, og Eidem forteller at det vanligvis ligger på rundt 8,5 TWh i juli måned. Rekorden er for øvrig fra juli 2014. Det var måneden med lavest strømforbruk de siste ti årene, og da var strømforbruket på 7,85 TWh. Det betyr at strømforbruket var ganske nøyaktig halvparten av hva det var nå i januar.

Husholdninger og vanlige bygg som inngår i det såkalte alminnelige strømforbruket har et forbruksmønster som svinger i takt med årstidene og temperaturene. Den kraftkrevende industrien, samt strømmen som går til elektrifisering av sokkelen, holder seg imidlertid mer jevnt gjennom året.

Høy pris ganger høyt forbruk

For strømkundene er strømregningen ofte et stort frustrasjonsmoment. Strømprisen er som regel høy når man trenger mye av den, og med høy pris multiplisert med høyt forbruk blir det fort dyrt når det er kaldt. På den annen side var det lav pris multiplisert med lavt forbruk i stort sett hele fjoråret.

Strømprisen er styrt av markedet, og den får man i praksis ikke gjort så mye med. Der går prisen opp når etterspørselen er høy, og ned når tilbudet er større enn etterspørselen.

Nettleien er derimot fast regulert. Der styrer NVE hvor mye nettselskapene får lov til å å ha i inntekt, men de lar det være opp til hvert enkelt nettselskap å sette opp hvor mye som skal tas i fastpris per måned gjennom det såkalte fastleddet, og hvor mye som skal tas per overførte kilowattime gjennom energileddet. Hos nettselskapene med høyt fastledd og lavt energiledd påvirkes nettleien i mindre grad av lave temperaturer enn i nettselskaper der energileddet er høyt og fastleddet lavt.

Elavgiften blir ekstra dyr når det er kaldt

Samtidig er det en stor del av strømregningen som går til staten i form av elavgiften. Den er i år på 16,81 øre/kWh, og den forventes å dra inn omtrent 11,5 milliarder kroner til statskassen i år. Om det blir mer eller mindre enn det avhenger av strømforbruket, og hvis strømforbruket blir høyt - slik årets første måned indikerer - så drar staten inn ekstra mye i elavgift.

Vi i nettselskapene får en del kjeft for at nettleia er høy, og vi må forklare på inn- og utpust at halvparten av det folk betaler i nettleie er offentlige avgifter som går rett til staten

Bengt Eidem

- Jeg håper myndighetene etter hvert vil se på elavgiften. Når strømforbruket er så høyt som det er nå fyker også strømprisene i været, og det blir for mange ganske heftige strømregninger. Vi i nettselskapene får en del kjeft for at nettleia er høy, og vi må forklare på inn- og utpust at halvparten av det folk betaler i nettleie er offentlige avgifter som går rett til staten. Om ikke annet kunne elavgiften i alle vært satt ned på vinteren når folk virkelig trenger å bruke strøm for å ikke fryse i hjel, sier Eidem.

Powered by Labrador CMS