Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

– Vi hadde forventet en fortsatt nedtrapping av elavgiften

Elavgiften prisjusteres.

Publisert Sist oppdatert

I dag la finansminister Siv Jensen frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Interesseorganisasjonen Energi Norge er stort sett fornøyd med det de ser, og er glade for videre satsing på elektrifisering av Norge.

De er imidlertid skuffet over at elavgiften økes nok en gang, etter at den faktisk ble nedjustert i fjor.

Den mye omdiskuterte forbruksavgiften for elektrisitet (elavgiften) foreslås oppjustert med 1,9 prosent til 16,13 øre per kilowattime, etter at den i år ble justert noe ned.

Det er viktig at kostnadene for norske strømkunder ikke blir for høye, når vi skal elektrifisere samfunnet for å nå våre klimamål

Knut Kroeplien

– Vi hadde forventet en fortsatt nedtrapping av elavgiften, på bakgrunn av økte CO2-priser i Europa som påvirker norske strømpriser. Det er viktig at kostnadene for norske strømkunder ikke blir for høye, når vi skal elektrifisere samfunnet for å nå våre klimamål, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Han får støtte av El og IT Forbundet som også reagerer negativt på avgiftsøkningen.

Elavgiften er en avgift på et forbruk vi ønsker mer av, nemlig ren kraft

Vidar Hennum

- Elavgiften er en avgift på et forbruk vi ønsker mer av, nemlig ren kraft. Vi mener avgiften burde vært redusert av hensynet til klimaet og ønske om elektrifisering av samfunnet, sier Vidar Hennum, nestleder i EL og IT Forbundet.

Regjeringen skriver på sin side at det ikke er snakk om en endring, men en prisjustering.

- Regjeringen foreslår å prisjustere den ordinære satsen for elavgift. På grunn av svak krone forslår regjeringen å øke den reduserte satsen med 0,005 øre per kWh, slik at den er i overenstemmelse med EØS-avtalen, skriver regjeringen i statsbudsjettet.

Bedrifter som er underlagt redusert elavgift vil dermed betale 0,505 øre per kilowattime, en økning fra dagens 0,5 øre.

Totalt forventer regjeringen at elavgiften vil bidra med 11,3 milliarder kroner i neste års budsjett.