Strømmåler. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Strømmåler. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Elavgiften utgjør mer av strømregningen enn selve strømmen

Elavgiften har vært dyrere enn strømprisen i 85 av 100 timer så langt i år.

Publisert Sist oppdatert

2020 har vært et spesielt år i det norske strømmarkedet, og strømprisen har gjennomgående vært ekstremt lav.

En utregning basert på tallene fra kraftbørsen Nord Pool viser at strømprisen så langt i år har ligget på 8,9 øre/kWh.

Det har bidratt til lavere strømregninger for folk flest og ikke minst den kraftkrevende industrien, men det har også ført til store utfordringer for kraftselskapene og deres statlige og kommunale eiere. Rundt om i landet er det mange kommunebudsjetter som er helt avhengig av store utbytter fra kraftselskapene for å få kommunebudsjettene til å gå opp, og de begynner nå å merke at kraftselskapene er nødt til å holde igjen på sine utbytter.

For strømkundene har de lave strømprisene vært svært kjærkomne, men mange har samtidig ergret seg over at nettleien dermed utgjør en forholdsvis større andel av strømregningen. Det er selvsagt korrekt, selv om det må påpekes at slik vil det alltid være hvis en av kostnadene på en regning går ned.

Normalt sett vil strømregningen i praksis bestå av tre omtrent like store deler:

  • Strømprisen
  • Nettleien
  • Avgifter

Førstnevnte er prisen for selve strømmen, mens nettleien betales til nettselskapet for at de skal bygge ut og drifte strømnettet. Den siste tredelen med avgifter består hovedsaklig av elavgiften og merverdiavgiften.

Elavgiften utgjør i inneværende år 16,13 øre/kWh, og i det reviderte statsbudsjettet forventer staten at den vil bidra med 11,3 milliarder kroner. Nøyaktige tall vil avhenge av strømforbruket, og det påvirkes i stor grad av hvor stort behov det er for bruk av strøm til oppvarming i løpet av året. Ettersom 2020 i det store og hele har vært et mildt år - rent værmessig, er det godt mulig at staten får inn litt mindre enn det fra elavgiften.

En gjennomgang av timeprisene på kraftbørsen Nord Pool viser at den norske strømprisen stort sett har ligget lavere enn elavgiften. Så langt i år har strømprisen bare vært høyere enn elavgiften i 1029 av de 6672 timene året så langt har vart.

Det betyr at elavgiften har vært dyrere enn strømprisen i 85 av 100 timer, og at den dermed gir større utslag for strømregningen enn selve strømmen.

Onsdag 7. oktober legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Der vil det trolig komme en inflasjonsjustert økning av elavgiften.

Hvor mye nettleien utgjør vi avhenge av hvor man bor, og hvilket nettselskap man har.

Powered by Labrador CMS