Strømmen utgjorde minst og avgiftene mest av strømregningen

I fjerde kvartal i fjor gikk strømprisen litt opp, men det var først etter årsskiftet at den tok av.

Publisert

SSB la mandag frem tall for strømprisene i forbrukermarkedet for fjerde kvartal 2020. Det var kvartalet da strømprisene gikk noe opp fra det som resten av året var ekstremt lave priser, men de gikk ikke kraftig opp før etter årsskiftet.

Ifølge SSB lå gjennomsnittsprisen for strøm på 22,2 øre/kWh i oktober, november og desember. Det var over dobbelt så høyt som gjennomsnittet for hele 2020, men mellom to og tre ganger så lavt som strømprisen hittil i år.

Vanligvis regner man som tommelfingerregel at strømregningen grovt sett er delt i tre trededeler, der strømmen, nettleien og avgiftene utgjør hver sin tredjedel. I fjorårets siste kvartal utgjorde strømmen minst og avgiftene mest.

  • Strøm: 22,2 øre/kWh (26,9%)
  • Nettleie: 28,6 øre/kWh (34,7%)
  • Avgifter: 31,6 øre/kWh (38,3%)

Totalt utgjorde dette 82,4 øre/kWh.

Strømprisen inkluderer selve strømprisen som kjøpes på kraftbørsen Nord Pool, samt innkjøp av lovpålagte elsertifikater. Avgiftene inkluderer elavgiften, merverdiavgiften og Enova-påslaget på 1 øre/kWh.

Powered by Labrador CMS