Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Avgifter utgjorde 41 prosent av strømregningen

Elavgiften og merverdiavgiften var større enn både strømprisen og nettleien i årets tredje kvartal.

Publisert

I dag har SSB lagt frem statistikk for elektrisitetsprisene i årets tredje kvartal.

De viser ikke overraskende at strømprisene også i dette kvartalet var særdeles lave. Totalt lå den gjennomsnittlige strømprisen på 14,4 øre/kWh, og det er hele 66,1 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Det er også 3,4 prosent lavere enn i årets andre kvartal.

Så er det slik at selve strømmen bare utgjør en del av strømregningen. Nettleien og avgiftene til staten kommer i tillegg. Vanligvis utgjør disse om lag en tredjedel hver, men når strømprisen er så lav som nå utgjør nettleien og avgiftene en forholdsmessig større andel av strømregningen - selv om sluttsummen er lavere enn vanlig.

I årets tredje kvartal fordelte den gjennomsnittlige norske strømregningen seg slik:

  • Totalt: 72,9 øre/kWh (100%)
  • Strømpris: 14,4 øre/kWh (19,8%)
  • Nettleie: 28,6 øre/kWh (39,2%)
  • Avgifter: 29,9 øre/kWh (41,0%)

Det betyr at avgiftene utgjorde mer enn både strømprisen og nettleien - hver for seg.

Avgiftene består i praksis av elavgiften og merverdiavgiften. Førstnevnte er en fiskal avgift som utgjør 16,13 øre/kWh. Fiskal betyr at den er begrunnet med at den skal gi en inntekt til staten, og i år er den beregnet å utgjøre omtrent 11,4 milliarder kroner.

Merverdiavgiften er den generelle momsen som kommer på toppen av strømmen, nettleien - og også elavgiften.

På strømregningen faktureres elavgiften sammen med nettleien. Den skal være spesifisert, men kan ofte fremstå som en del av nettleien hvis man ikke ser ordentlig etter.