Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Avgifter utgjorde 41 prosent av strømregningen

Elavgiften og merverdiavgiften var større enn både strømprisen og nettleien i årets tredje kvartal.

Publisert

I dag har SSB lagt frem statistikk for elektrisitetsprisene i årets tredje kvartal.

De viser ikke overraskende at strømprisene også i dette kvartalet var særdeles lave. Totalt lå den gjennomsnittlige strømprisen på 14,4 øre/kWh, og det er hele 66,1 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Det er også 3,4 prosent lavere enn i årets andre kvartal.

Så er det slik at selve strømmen bare utgjør en del av strømregningen. Nettleien og avgiftene til staten kommer i tillegg. Vanligvis utgjør disse om lag en tredjedel hver, men når strømprisen er så lav som nå utgjør nettleien og avgiftene en forholdsmessig større andel av strømregningen - selv om sluttsummen er lavere enn vanlig.

I årets tredje kvartal fordelte den gjennomsnittlige norske strømregningen seg slik:

  • Totalt: 72,9 øre/kWh (100%)
  • Strømpris: 14,4 øre/kWh (19,8%)
  • Nettleie: 28,6 øre/kWh (39,2%)
  • Avgifter: 29,9 øre/kWh (41,0%)

Det betyr at avgiftene utgjorde mer enn både strømprisen og nettleien - hver for seg.

Avgiftene består i praksis av elavgiften og merverdiavgiften. Førstnevnte er en fiskal avgift som utgjør 16,13 øre/kWh. Fiskal betyr at den er begrunnet med at den skal gi en inntekt til staten, og i år er den beregnet å utgjøre omtrent 11,4 milliarder kroner.

Merverdiavgiften er den generelle momsen som kommer på toppen av strømmen, nettleien - og også elavgiften.

På strømregningen faktureres elavgiften sammen med nettleien. Den skal være spesifisert, men kan ofte fremstå som en del av nettleien hvis man ikke ser ordentlig etter.

Powered by Labrador CMS