Thor Bjørn Omnes i Skagerak Energi, morselskapet til Skagerak Nett.
Thor Bjørn Omnes i Skagerak Energi, morselskapet til Skagerak Nett.

Reduserer nettleien

Mens elavgiften går opp, setter Skagerak Energi nettleien ned.

Publisert

Nettselskapet Skagerak Nett forteller i en pressemelding at de setter ned nettleien for sine kunder fra 1. januar. Samtidig bruker de anledningen til å påpeke at elavgiften øker.

Elavgiften, eller forbruksavgiften som den også kalles, er i år på 16,13 øre/kWh, og neste år øker den til 16,69 øre/kWh. Ifølge statsbudsjettet for neste år forventes det at norske strømkunder vil betale 11,4 milliarder i elavgift.

Fra årsskiftet setter Skagerak Nett ned nettleien til sine kunder. For en husholdningskunde med et strømforbruk på 20 000 kWh per år reduseres nettleien med 102 kroner på årsbasis.

- Det er kanskje ikke en veldig stor nedgang, men siden forbruksavgiften for elektrisk kraft samtidig øker mer enn konsumprisindeksen er reduksjonen fra Skagerak Netts litt større enn man kan få inntrykk av, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes.

Han forklarer at de kan sette ned nettleien fordi det er reduserte kostnader i Statnetts overliggende transmisjonsnett. Dermed får nettselskapet lavere tariff, noe de kan gi videre til sine sluttkunder.

Omnes forteller at nettleien ikke henger sammen med strømprisene og påpeker at denne sammenhengen er ekstra tydelig i år.

Nettleien går til drift og vedlikehold av strømledninger og kabler og er helt løsrevet fra selve produksjonen av kraften

Thor Bjørn Omnes

- Nettleien går til drift og vedlikehold av strømledninger og kabler og er helt løsrevet fra selve produksjonen av kraften. Så selv om 2020 har vært et år med høy produksjon og svært lave kraftpriser, spiller det i liten grad inn på nettleien.

Nettleien reduseres for alle kunder, men mest for næringskunder som betaler for effekt, siden effektleddet reduseres for disse.

Ifølge Omnes vil de offentlige utgiftene utgjøre omtrent 50 prosent av nettleiekostandene ved et forbruk på 20 000 kWh.

- De offentlige avgiftene fordeler seg på forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, sier Omnes.

Disse avgiftene faktureres sammen med nettleien.

I år har strømprisen vært konsekvent lav over lang tid. Det gjør at mange har opplevd perioder der størmprisen har ligget på kun en tiendedel av den totale strømregningen.

- Litt grovt sett pleier vi å si at av den totale strømregningen er en tredjedel utgifter til strøm, en tredjedel til nettleie og en tredjedel avgifter, sier Omnes.

Powered by Labrador CMS