Rolf Iver Mytting Hagemoen er daglig leder i Norsk Varmepumpeforening. De vil ikke ha lavere eller midlertidig fjernet elavgift.
Rolf Iver Mytting Hagemoen er daglig leder i Norsk Varmepumpeforening. De vil ikke ha lavere eller midlertidig fjernet elavgift.

- Lavere elavgift er feil medisin

Norsk Varmepumpeforeningen mener et eventuelt fritak vil true ENØK-arbeidsplasser.

Publisert Sist oppdatert

Selv om strømprisen for tiden er veldig lav, er det mange husholdninger og bedrifter som er bekymret for strømregningen i en tid der permitteringsvarslene renner inn hver dag hos Nav.

Så utgjør da også selve strømmen bare en del av strømregningen Strømkundene må også betale for nettleien og avgiftene til staten.

Av dette utgjør elavgiften 16,13 øre/kWh før merverdiavgiften legges på toppen. Den bidrar med omtrent 11 milliarder kroner i inntekter til staten i løpet av et år.

Mandag denne uken gikk bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi ut og ba om en midlertidig fjerning av elavgiften.

- Vi foreslår å kutte avgiften for en periode, slik at det blir lettere for strømkundene å komme seg over kneika, sa Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

Nå kommer imidlertid Norsk Varmepumpeforening på banen, og i et intervju med enerWE sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen at det er en dårlig idé.

- Lavere elavgift er feil medisin nå, og det vil gjøre vondt verre for mange bedrifter som sliter, sier Hagemoen.

Han begrunner det med at lavere priser fører til økt forbruk, og mindre interesse for å investere i fornuftige strømsparingstiltak.

Hvis strømmen er billig vil man sløse, hvis den er dyr vil man investere mer i ENØK-tiltak

Rolf Iver Mytting Hagemoen

- Hvis strømmen er billig vil man sløse, hvis den er dyr vil man investere mer i ENØK-tiltak, sier Hagemoen.

Når enerWE påpeker at det er alt annet enn populistisk å argumentere mot avgiftskutt på en allerede svært upopulær strømregning forteller Hagemoen at han skjønner og anerkjenner at fritak for elavgift er viktig for den kraftkrevende industrien, men han mener at elavgiften er et viktig insentiv for å få husholdninger til å gjøre fornuftige investeringer.

- Det har veldig mye å si hvor villig du er til på investere i å isolere vinduet og ENØK-tiltak, sier Hagemoen.

Som daglig leder av Norsk Varmepumpeforening er han opptatt av at lave strømpriser kombinert med en eventuell fjerning av elavgiften vil skape mindre etterspørsel etter produkter og tjenester fra de som jobber med energieffektivisering.

Det kan true alle arbeidsplassene til de som jobber med energieffektivisering

Rolf Iver Mytting Hagemoen

- Det kan true alle arbeidsplassene til de som jobber med energieffektivisering, sier Hagemoen.

Han peker på at det er nettopp hans medlemsbedrifter og andre ENØK-aktører som skal bidra med mange av tiltakene i Klimakur 2030, og at det derfor må legges tilrette for at også de klarer seg gjennom den pågående viruskrisen.

- Når man snakker om det grønne skiftet, er det veldig mye av det som skal gjøres, som skal gjøres av bedrifter som rammes hardt nå, sier Hagemoen.

Her trekker han frem Enova og Enovatilskuddet som et veldig godt virkemiddel som raskt kan skaleres opp.

Han mener at det er bra at Enova har utsatt endringene sine, men mener at de bør gjøre mer ved å reversere tidligere kutt, og så kjøre på med en dobling av Enova-tilskuddet.

Det mener han at de har penger til, og viser til at de skulle sette av 250 millioner kroner i året til slike tiltak. Det nøt blant annet de som skulle skifte ut oljefyrer godt av, og Hagemoen mener Enova bør fortsette å bruke penger i samme størrelsesorden i tiden fremover.

- Mange leter nå etter friske midler. Her har de faktisk midler som er avsatt, og som de kan bruke, sier Hagemoen.

Sammen med 11 andre organisasjoner har derfor Hagemoen og Norsk Varmepumpeforening skrevet et brev til klima- og miljøministeren der de argumenterer for at dette er en god løsning.

Bak brevet står:

 • Nelfo
 • Norsk Varmepumpeforening
 • VKE (Foreningen Ventilasjon Kjøling Energi)
 • Naturvernforbundet
 • Solenergiklyngen
 • Huseierne
 • Elektroforeningen
 • Zero
 • WWF
 • El- og IT-forbundet
 • Rørentreprenørene Norge

Her kan du laste ned og lese brevet.