Staten forventer 11,4 milliarder i elavgift

- Vi mener at elavgiften bør trappes ned, ikke økes, sier Knut Kroepelien i bransjeorganisasjonen Energi Norge.

Publisert Sist oppdatert

I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 forventer regjeringen at de vil hente inn 11,4 milliarder kroner til statskassen gjennom elavgiften.

I år er den på 16,13 øre/kWh, og regjeringen foreslår å øke den til 16,69 øre/kWh. Det er en økning på 3,5 prosent.

Samtidig foreslås det at den reduserte satsen, som blant annet næringsvirksomhet i den såkalte tiltakssonen nyter godt av, økes med 5,3 prosent. Det vil si at den øker fra 0,505 øre/kWh til 0,532 øre/kWh. Her opplyser regjeringen at de ikke kan sette elavgiften til null, men at den minimum må utgjøre 0,5 euro per MWh.

- På grunn av svak krone foreslås det at den reduserte satsen settes opp til 0,532 øre per kWh fra 1. januar 2021, skriver regjeringen i statsbudsjettet.

I statsbudsjettet presiseres det at elavgiften er en fiskal avgift, det vil si at hovedhensikten med avgiften er å gi staten inntekter.

Avgiften skal skaffe staten inntekter, men den kan også bidra til å redusere energiforbruket

- Avgiften skal skaffe staten inntekter, men den kan også bidra til å redusere energiforbruket, skriver regjeringen i statsbudsjettet.

Elavgiften oppgis på strømregningen, men det er det ikke alle som får med seg. Den bakes som regel sammen med nettleien, og det gjør at mange synes nettleien utgjør urettmessig mye av strømregningen nå som strømprisen er så lav.

I mer normale år kan man anslå at strømregningen består av tre omtrent like deler:

  • Strømprisen
  • Nettleien
  • Avgifter

Så langt i år viser imidlertid en analyse enerWE har gjort, at elavgiften har vært dyrere enn strømprisen i 85 av 100 timer.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge representerer strømselskaper, kraftprodusenter og nettselskaper. De mener elavgiften er for høy, og at det blir helt feil å avgiftsbelegge strømmen så hardt når det å elektrifisere samfunnet er en av bærebjelkene i klimapolitikken.

Elavgiften er nå høyere enn hva strømprisen har vært store deler av 2020, og slik bør det ikke være

Knut Kroepelien

– Vi mener at avgiften bør trappes ned, ikke økes. Dette er en avgift på noe vi skal bruke mer av for å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser. Med økte CO2-kostnader som en del av strømprisen, må vi redusere andre avgifter slik at totalkostnaden for industri og husholdninger i omstillingen ikke blir uforholdsmessig høy. Elavgiften er nå høyere enn hva strømprisen har vært store deler av 2020, og slik bør det ikke være, sier Kroepelien.

Han legger til at den pågående elektrifiseringen av samfunnet forventes å øke strømforbruket med minst 40 TWh de kommende tiårene.

Det betyr at statens inntekter fra elavgiften vil øke kraftig selv uten å øke selve avgiften.

Powered by Labrador CMS