Lav strømpris ødelegger for «grønne mål»

Publisert

Europa flommer over av energi.

Østfold Energi stanser utbyggingen av Gravdalen kraftverk i Lærdal for godt. Østfold Energi søkte om konsesjon i 2008 og fikk «ja» først i 2015. I løpet av den tiden ble det dyrere å bygge ut enn det markedet gir i inntekt.

— Vi har fått en halvering av strømprisene på kort tid. Det er mange faktorer som bidrar til dette. Europa flommer over av energi, Kina setter kullprisen lavt og det er billig å slippe ut CO2, forteller direktør for vannkraft i Østfold Energi, Morten Karlsen til enerWE.no.

Rekker ikke 2021-fristen

Grunnen til at prosjektet er avsluttet for godt og ikke bare lagt på is handler blant annet om mangel på tid. Fornybare kraftverk som er i drift innen 2021 får en ekstra inntekt i el-sertifikater. El-sertifikat  er en avgift betalt av strømkunder som ville gitt Gravdalen kraftverk 60-70% mer i inntekt.

  • Nye lover for "Arbeid i høyden"
  • Utbygging er ikke lønnsomt i dag. Å vente på høyere priser kunne vært en løsning, men da rekker man sannsynligvis ikke å være i drift innen slutten av 2021. Denne fristen ble satt for å rekke det politiske målet med at 67,5% av Norges totale energiproduksjon skal være fornybar. Byggetiden til kraftverket var beregnet til tre år.

    Det har vært et politisk mål å bygge mer grønn energiproduksjon. Det er kun selskaper med offentlige eiere som får konsesjoner av denne typen.