Sterk motstand mot Liens kraftplaner som skal sikre billigere nettleie:

Publisert

– Vil føre til dyrere strøm og dårligere beredskap - særlig i distriktene, mener LO-forbund.

Regjeringens forslag om å endre driften av strømnettet vil gi dyrere strøm og dårligere beredskap, særlig i distriktene, frykter El- og IT-forbundet.

Vil sikre billig nettleie

Forslaget fra olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er til behandling i Stortinget, og energi- og miljøkomiteen skal avgi sin innstilling innen fredag.

Lien ønsker først og fremst å skille nettselskapene fra strømleverandørene for å sikre billigere nettleie. I dag gjelder dette kravet om et skille bare for selskaper med mer enn 100.000 kunder, men Lien vil at det nå skal gjelde for alle.

– Forslagene vil føre til dyrere strøm og dårligere beredskap, særlig i distriktene, sier Jan Olav Andersen, leder av El- og IT-Forbundet, som er en del av LO.

Setter forsyningssikkerheten i fare

Han frykter forslaget vil gå utover forsyningssikkerheten. Andersen peker på at et typisk energiselskap har 10-20 ansatte og driver med kraftproduksjon, distribusjon og tilleggstjenester som veilys eller bredbånd i eget distrikt.

– Den kombinasjonen gir god sikkerhet og rask responstid, fordi selskapene har montører som er bosatt i området, og som kjenner strømnettet og terrenget like godt som sin egen bukselomme, sier forbundslederen til NTB.

Vil dele opp småselskapene

Andersen viser også til en fersk rapport laget av Varde Hartmark på oppdrag for Distriktenes Energiforening og KS Bedrift. Den viser at regjeringens forslag til selskapsmessig og funksjonelt skille vil koste nesten fem milliarder kroner.

– Lien vil at de små selskapene skal deles opp, med minst to styrer og to direktører. Resultatet blir nye kontrollrutiner, fakturering selskapene imellom og ekstraregning som til slutt ender hos strømkundene, sier Andersen.

- Mer administrasjon

Sp tok i februar til orde for at Ap, Venstre og KrF må gå sammen og avvise lovforslaget.

– En slik organisering vil uten tvil føre til mer administrasjon og tungrodde systemer. Omstillingsprosessen vil i seg selv bli krevende og dyr for selskapene. Regningen vil ende hos kundene, sa Arnstad da.

– Beskytte mot misbruk av monopol

Lien viste i fjor vår til at hensikten med den nye loven er å sikre at selskaper ikke misbruker en monopolsituasjon. Kraftnettene er naturlige monopoler, påpeker han.

– Slik er det nå, og slik vil det forbli i framtida. Da er det særlig viktig å beskytte kundene mot misbruk av monopolsituasjonen. Dette forslaget gjør det vanskeligere å utnytte den situasjonen, sier Lien.

I dag er det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som bestemmer hvor mye et selskap kan kreve i nettleie. Men summen NVE faller ned på, er avhengig av hvert enkelt selskaps kostnader. Det betyr at kraftselskaper kan presse opp nettleien ved å lempe kostnader over på nettvirksomheten, noe som også fører med seg en risiko for såkalt kryssubsidiering – det vil si at kraftselskaper subsidierer konkurranseutsatt virksomhet ved hjelp av nettinntektene.

Fakta om forslaget til endringer i energiloven:

  • Olje- og energiminister Tord Lien Lien (Frp) vil skille nettselskapene fra strømleverandørene. I dag kreves et slikt skille bare for selskaper med mer enn 100.000 kunder.
  • Forslaget er til behandling i Stortinget. Energi- og miljøkomiteen skal avgi innstilling innen fredag.
  • I dag bestemmer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hvor mye et selskap kan kreve i nettleie. Leien avhengig av selskapets kostnader. Det betyr at kraftselskaper kan presse opp nettleia ved å føre kostnader fra annen virksomhet over på nettvirksomheten.
  • Forslaget er ment å sikre kundene lavere nettleie. Motstanderne mener endringen føre til mer administrasjon og tungrodde systemer, noe som tvert imot vil føre til økte utgifter for kundene.
  • (NTB)

Powered by Labrador CMS