El- og IT-forbundet støtter vannkraftverkenes krav om lavere skatt

Publisert

I juni utnevnte regjeringen et ekspertutvalg som skal gjennomgå beskatningen av norsk vannkraftproduksjon. Mandag denne uken startet utvalgets arbeid med et høringsmøte, hvor EL og IT Forbundet og en rekke organisasjoner ga sine innspill til utvalget.

- Svært mange av verkene er gamle og trenger oppgradering. Likevel har regjeringen de siste årene prioritert skattelette på overskudd framfor bedre fradragsordninger for investeringer i verkene. Skattesystemet må stimulere til oppgradering, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Det er nok ikke så vanlig at en fagforening tar til ordet for skattelettelser, men vannkraftverkene er veldig hardt beskattet. Det henger sammen med at det er en næringsvirksomhet med stort fortjenestepotensiale samtidig som det benytter en felles naturressurs.

Samtidig har den totale beskatningen blitt såpass høyt at det går utover investeringsviljen. Nødvendige oppgraderinger og utbygginger som normalt ville blitt gjennomført droppes som følge av at lønnsomme prosjekter blir ulønnsomme som følge av skattenivået.

EL og IT Forbundet ber konkret om at det såkalte skjermingsfradraget i vannkraftbeskatningen økes.

- Det er et målrettet skattelette som vil utløse flere investeringer i vannkraftnæringen og komme samfunnet til gode. I næringen er det sjelden brei enighet om at dette er fornuftig, sier Andersen.

Vannkraften utgjør nesten all strømproduksjonen i Norge og er selve ryggraden i kraftsystemet. Nær halvparten av kapasiteten ble bygget for over 50 år siden. Ifølge NVE trengs det 50 milliarder kroner frem mot 2030 til rehabilitering av eksisterende kraftverk, bare for å opprettholde dagens produksjon.

- Dagens beskatning vrir investeringer bort fra norsk vannkraft. Det er uholdbart i en tid hvor vi leter etter nye inntekter som varer utover oljealderen. Vannkraften er vår viktigste fornybarnæring og er en forutsetning for ren industri og trygg kraftforsyning i Norge, sier Andersen.

Les også: