Foreløpig befinner leverandørindustrien innen fornybart seg på hockeykøllebladet

Publisert

Neste uke arrangerer Eksportkreditt sin årlige Eksportkonferanse, og i den forbindelse har enerWE tatt en prat med Ivar Slengesol, utlånsdirektør for industri og fornybar energi i Eksportkreditt Norge AS.

- Tallene fra 2017 er ikke klare ennå, men vi ser trolig ingen ekstrem vekst i eksport av teknologi og tjenester innen fornybar energi, forteller Ivar Slengesol.

Samtidig forteller han at oljeprisfallet har bidratt til moderat vekst innen fornybareksporten.

En del offshoreaktører har i oljekrisen beveget seg inn i offshore vind.

- Flere av offshorerederne har engasjert skipene sine innen offshore vind, forteller Slengesol. Eksempelvis har Fred. Olsen Windcarrier har spesialisert seg innen offshore vind. Aker Solutions har også tatt en tydelig posisjon innenfor flytende vind ved å kjøpe seg opp og inngå partnerskap med Principle Power.

Slengesol forteller at halvparten av utenlandsomsetningen innen fornybareksport er offshore vind. Offshore vind er i stor grad relatert til datterselskaper i utlandet. Dersom en ser på ren eksport der produksjon eller arbeid utføres i Norge, så er solenergi mer dominerende.

- Totalt sett bidrar eksportindustriene foreløpig ikke i stort monn når det gjelder antall arbeidsplasser i Norge, men det er vekst og det er bra.

Grafene øverst i artikkelen viser fornybareksport sammenliknet med eksport i leverandørindustrien til olje- og gass. Her understreker Slengesol at tallene omhandler eksportbedrifter. Tallene inkluderer ikke salg av olje, gass eller strøm.

- Dersom en ser på grafen, så ser en at fornybareksporten ble redusert etter 2010. Dette skyldes at REC har flyttet utenlands. Økningen fra 2012 skyldes i hovedsak vekst innen offshore vind.

Vannkraften gjør at Norge står langt fremme i det grønne skiftet. Samtidig så forteller Slengesol at eksport fra leverandører til vannkraft er redusert fra toppen på nitti-tallet.

- Vannkraften er den minste industrien når en ser på fornybareksporten, forteller han. Eksport innen vannkraft utgjør mindre enn en promille av norsk eksport.

Også her understreker han at eksport av strøm ikke er inkludert, og at det kun er snakk om eksport fra leverandørbedrifter.

Slengesol forteller om en meget konkurranseutsatt fornybarindustri.

- Det positive er at vi har mange av byggeklossene på plass i en global industri i sterk vekst. Norsk fornybareksport vokser, og vi har flere ledende selskaper på sine områder. Utfordringen er at det fortsatt er relativt få aktører i Norge som satser på fornybareksport, og det er små verdikjeder innen hver teknologi. På globalt nivå er det veldig stor konkurranse.

Han avslutter med å si at det uten tvil er sterk vekst innen fornybar eksport på globalt nivå. Forhåpentligvis vil Norge på sikt ta en del av denne kaken.

Scatec Solar og Elkem er blant selskapene som på årets Eksportkonferanse vil delta fra scenekanten.