Jon Dugstad
Jon Dugstad

- Vi er en ganske liten industri fra Norge i dette markedet

Publisert

På et seminar hos KredittEksport ble rapporten ”Norwegian Opportunities in Offshore Wind” presentert fredag 21. oktober. Den er utarbeidet av danske MAKE Consulting på oppdrag for EksportKreditt, INTPOW og Greater Stavanger.

enerWE var tilstede for å få vite mer om en del av offshore-næringen som kommer litt i skyggen av den større og mer modne oljebransjen.

- Rapporten viser hvor de norske aktørene passer inn, og hvor mulighetene er de neste fem årene og på litt lengre sikt, sa Ivar Slengesol, direktør for industri og rene teknologier i EksportKreditt da han innledet presentasjonen.

Deretter tok Jon Dugstad, direktør i INTPOW, over for å fortelle litt om rapporten og markedet den beskriver.

Rapporten viser at norske leverandører kun har tatt en relativt moderat andel på under 5 prosent av det total offshore vindmarkedet. Samtidig er det noen delsegmenter av markedet der norske bedrifter har utmerket seg. Det gjelder blant annet kabelleveranser, marine operasjoner og leveranser av installasjonsfartøy.

- Vi er en ganske liten industri fra Norge i dette markedet, men det finnes mange muligheter, sier Dugstad.

Han trekker frem turbininstallasjoner, verftsvirksomhet og driftsoperasjoner som store deler av disse prosjektene der norske bedrifter har mye å bidra med.

- Vi ser en del norske verft i dette markedet. Fartøyene har blitt større og fått mer avansert utstyr som utstyrsleverandører i Norge er med på å levere. Vi tror det kan være spennende marked fremover, sier Dugstad.

Han mener det er et stort potensiale for norsk leverandørindustri, og at vi nå må se mulighetene.

- Vi er opptatt av at Norge må bygge ut den kompetansen vi allerede har, og ikke miste den vi har opparbeidet gjennom oljebransjen. Hvis vi skal klare å bygge ut den norske delen av denne bransjen, må vi legge om giret litt og dra med oss flere inn i denne industrien, sier Dugstad.

Det fikk han støtte for i paneldebatten som fulgte etterpå.

- Mitt førsteinntrykk fra rapporten er at her ligger det muligheter. Rapporten bekrefter at havvind kommer til å vokse. Dette er noe vi må bygge videre på, sier Kjell-Børge Freiberg, statssektretær i olje- og energidepartementet.

Make forventer at offshore vindindustrien vil vokse mellom 15 og 20 prosent årlig over de neste årene, og i rapporten skriver de at de forventer en årlig vekst på 16,1% basert på de utbygningsplanene som foreligger.

- Det tragiske for offshore vindmulighetene i Norge er at det ikke har vært et stort trykk på det fordi oljen har tatt all plassen, sier Heikki Holmås, stortingsrepresentant fra SV.

John Olav Tande fra Sintef var mer opptatt av at det faktisk skjer noe her nå.

- Dette er en veldig ung industri, og det er først de siste 2-3 årene det har blitt fart, sier Tande.

Han påpekte at det gjerne kunne svinge litt i utviklingstakten som følge av når subsideringstiltak slår inn. Samtidig var han optimist på at bransjen også vil bli konkurransedyktig uten subsidier, og at det allerede er tilfelle i noen markeder.

- Dette er en industri som har vært avhengig av subsidier, men på typiske europeiske strømpriser kan offshore vind nå konkurrere, sier Tande.

Selv om Norge ikke har tatt en stor andel av dette markedet så langt, er det likevel snakk om betydelige beløp.

- Det er ikke mye sammenlignet med olje og gass, men det er mye sammenlignet med annen fornybar kraft, sa Even Larsen, Fred Olsen Windcarrier.

- Hvis vi holder markedsandel vil vi i et 10-årsperspektiv ha en årlig omsetning på 20 milliarder, poengterte Larsen.

For EksportKreditt og seminardeltakerne er spørsmålet om ikke bransjen også burde klare å øke norske leverandørers markedsandel.

Powered by Labrador CMS