Eksportkreditt Norge og GIEK slås sammen

Målet er økt effektivitet.

Publisert

Regjeringen ønsker å slå sammen Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) fra sommeren av. Målet er økt effektivitet.

Mens GIEK i all hovedsak har utstedt eksportgarantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av staten, så har Eksportkreditt Norge tilbudt lån til utenlandske selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter.

Sammenslåingen er en oppfølging av regjeringens eksporthandlingsplan og gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Målet er økt kvalitet, økt effektivitet og å gjøre det mer oversiktlig for brukerne.

Navnet etter sammenslåingen, som etter planen skal finne sted fra 1. juli, blir Eksportfinansiering Norge.

– Eksport og handel med andre land er helt avgjørende for Norges økonomi. Regjeringen er opptatt av å gå sammen med næringslivet for å se mulighetene for å øke eksporten fra Norge, og her har GIEK og Eksportkreditt vært viktige. Eksportfinansiering Norge får nå en veldig viktig rolle i vårt strategiske eksportarbeid fremover, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

(©NTB)