– På veien mot lavutslippssamfunnet må fremtidens sjøtransport bli tilnærmet utslippsfri

Totalt ga grønn omsetning og investeringer i 2018 en direkte sysselsettingseffekt på nærmere 8.000 ansatte.

For første gang er grønn verdiskapning innen norsk maritim næring kartlagt. Analyseselskapet Menon Economics har på oppdrag fra Eksportkreditt Norge, Rederiforbundet, Enova og NCE Maritime CleanTech utarbeidet en rapport der de har kartlagt den grønne verdiskapingen innen den norske maritime næringen.

I rapporten kommer det frem at maritim næringsomsetning i teknologier som reduserer utslipp av klima- eller miljøskadelige gasser har tredoblet seg til 28 milliarder kroner i løpet av de siste fem årene og frem til 2018. Denne rekordomsetningen la grunnlag for omtrent 8.000 arbeidsplasser i maritim næring fjor.

Selv om tallene er svært positive, går omstillingen likevel for sakte for å nå norske utslippsmål.

– Det er gledelig å se at den grønne omsetningen er i vekst. Men analysen viser også at omstillingen går altfor sakte til at vi klarer å nå målet om 50 % utslippsreduksjon innen 2050. Vi må få opp tempoet, og det er viktig at norske myndigheter bidrar å sette fart på omstillingen gjennom å være en pådriver for strengere miljøreguleringer og miljø-/klimavekting i offentlige anskaffelser, sier Hege Økland, daglig leder i den maritime industriklyngen NCE Maritime CleanTech, i en pressemelding.

Kartleggingen viser at maritim nærings grønne omsetning har økt fra 9,3 milliarder i 2014 til 28 milliarder kroner i 2018

I tillegg investerte norske rederier i 2018 mer enn fem milliarder kroner i fartøy og teknologier som bidrar til å redusere utslipp.

– På veien mot lavutslippssamfunnet må fremtidens sjøtransport bli tilnærmet utslippsfri. Norge er med sin komplette verdikjede spesielt godt rustet til å ta en viktig posisjon på dette området, noe som gjør omstillingen i maritim sektor globalt til en stor industriell mulighet for oss, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Av den grønne omsetningen fra maritim sektor på 28 milliarder kroner stod norske verft for største andel med åtte milliarder kroner i 2018. Utstyrsprodusenter, offshorerederiene og de teknologiske tjenesteleverandørene stod for henholdsvis fem, fire og fire milliarder kroner av omsetningen i 2018.

Blant norske rederiers investeringer på fem milliarder kroner i fartøy og teknologier som reduserer utslipp finner man installasjon av batteripakker til hybridskip, bygging av offshore vind-fartøy, ombygging til eller bygging av LNG-drevne skip, samt installasjon av såkalte scrubbere – teknologi som renser eksosutslipp fra skip.

Totalt ga grønn omsetning og investeringer i 2018 en direkte sysselsettingseffekt på nærmere 8.000 ansatte, hvorav størst effekt hos verftene hvor grønn omsetning la til rette for over 2 000 arbeidsplasser.

– Den norske maritime klyngen er godt posisjonert for å utvikle produkter hele verden vil etterspørre, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Indirekte sysselsettingseffekter gjennom maritim nærings kjøp av varer og tjenester fra andre bransjer er ikke inkludert i tallene. Den reelle sysselsettingseffekten er altså enda større.

– Det er ingen tvil om at den maritime næringen i Norge har opparbeidet seg unik kunnskap innen utvikling og implementering av ny grønn teknologi. Dette er kunnskap som vil gi oss et viktig konkurransefortrinn når IMOs utslippsstrategi skal settes ut i live og hele den internasjonale flåten skal kutte utslippene med 50 prosent innen 2050, sierSolberg.

Rundt halvparten av eksporten kommer fra offshorerederiene, mens verft, teknologiske tjenester og utstyrsprodusenter står for omtrent 40 prosent av grønn eksport. Totalt eksporterer norsk maritim næring i dag for mer enn 200 milliarder kroner.

– Med økende fokus på utslippsreduksjon internasjonalt, kan en strategisk satsing på mer miljøvennlige løsninger bidra til å øke eksporten fra den norske maritime næringen vesentligi, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Powered by Labrador CMS