Se hvor mye Norge eksporterer fra måned til måned

I gode år utgjør olje- og gasseksporten betydelig mer enn hele fastlandseksporten til sammen.

Publisert

Norge er et lite land, og vi er i stor grad avhengig av å handle med utlandet. Vår største eksportvare er olje, gass og kondensater fra offshorevirksomheten på norsk sokkel.

Hvor mye denne eksporten utgjør avhenger av hvor mye vi utvinner, samt hvor godt betalt vi får for vår olje og gass.

I gode år utgjør olje- og gasseksporten betydelig mer enn hele fastlandseksporten til sammen, mens den i dårlige år utgjør litt mindre.

enerWE har tatt en gjennomgang av eksporttallene til SSB for å lage en animert graf som viser hvordan eksporten har utviklet seg over tid, samt hvor mye olje, gass og kondensater utgjør sammenlignet med den totale fastlandseksporten.

I vår gjennomgang har vi sett på de månedlige tallene fra januar i 1989 og frem til og med mars 2019. Disse tallene viser at fastlandseksporten og petroleumseksporten var omtrent jevnstore gjennom 90-tallet før det kom en lang periode der olje- og gasseksporten var langt større. Så kom oljenedturen i 2014, men den var ikke større enn at eksportkategoriene var jevnstore igjen.

Hvis vi ser på de siste månedene som er registrert, ser vi at fastlandseksporten var større enn olje- og gasseksporten i januar, mens olje- og gasseksporten var større i februar og mars. Da lå fastlandseksporten på henholdsvis 41,9, 39,3 og 37,3 milliarder kroner mens olje- og gasseksporten lå på 41,0, 40,0 og 38,3 milliarder kroner.

Det er imidlertid verdt å merke seg at disse tallene kun tar utgangspunkt i eksport av råvarer. Eksport av leveransetjenester til utlandet er ikke tatt med i statistikken. Det er heller ikke eksport av skip eller det som hos SSB er kategorisert som eksport av oljeplattformer.

Så er det selvsagt knyttet stor usikkerhet til hvordan eksporten vil utvikle seg fremover, og spesielt på lang sikt. Tallene og grafen viser imidlertid med all tydelighet hvor dominerende olje og gass har vært og er for norsk eksport nå i 2019.

Powered by Labrador CMS