Norge eksporterte strøm for 2,9 milliarder kroner i 2020

Samtidig importerte vi strøm for 637 millioner kroner.

Publisert

I SSB-tallene for import og eksport i 2020 kommer det frem at det ble eksportert strøm for 2,9 milliarder kroner i fjor. Samtidig importerte vi strøm for 637 millioner kroner.

Tallene er imidlertid ikke helt nøyaktige da denne importen og eksporterte i SSB kategoriseres under fellesnevneren «Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning». For alle praktiske formål er det imidlertid strøm det er snakk om.

Strømmen går frem og tilbake over strømkablene, og det er intet unntak for mellomlandsforbindelsene, eller utenlandskablene som de gjerne kalles. Det blir derfor ikke riktig å regne ut en snittpris på hva Norge fikk betalt for strømmen.

Det vi derimot vet er at Norge hadde en netto eksport av hele 20,5 TWh med strøm i fjor. Det skjedde samtidig som 2020 ble et rekordbillig strømår for norske strømkunder. Med en så høy netto eksport ville man normalt fått en markant høyere eksport målt i kroner.

Inntektene fra eksporten går for øvrig til Statnett som som eiere av utenlandskablene, og de bruker inntektene derfra til å drifte strømnettet slik at de kan holde tariffene nede. Det gir igjen utslag for hvor mye strømkundene må betale i nettleie.

Powered by Labrador CMS