Økt oljeeksport løftet handelsoverskuddet

Uten inntektene fra oljeeksporten lå handelsbalansen på minus 20,4 milliarder.

Publisert

Økt oljeeksport bidro til at handelsoverskuddet steg med 13,1 prosent fra oktober til november. Overskuddet er likevel 14,3 prosent lavere enn i november 2018.

Den samlede eksportverdien for utenrikshandel med varer endte på 81,2 milliarder kroner i november, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den samlede vareimporten endte på 62,3 milliarder kroner, en nedgang på 4,2 prosent sammenlignet med november i fjor. Dermed endte handelsoverskuddet på 18,8 milliarder kroner i november i år etter å ha vært nedadgående det siste halvåret.

Uten inntektene fra oljeeksporten lå imidlertid handelsbalansen på minus 20,4 milliarder kroner i november.

Oljeeksporten i november var betydelig høyere og gasseksporten mye mindre enn i november i fjor. Oljeeksporten alene var den høyeste på fem år, hele 54,5 prosent høyere enn i november i fjor. Oppgangen skyldes blant annet oppstarten på Johan Sverdrup-feltet, og at vedlikeholdsperioden på sokkelen nå er avsluttet.

Eksporten av naturgass sank imidlertid med hele 58,7 prosent, noe som tilskrives lavere priser og mindre volum.

Fastlandseksporten endte på 41,6 milliarder kroner i november, noe som er 1,1 prosent lavere enn i november 2018.

Fiskeeksporten økte og vil ifølge SSB være på over 100 milliarder kroner totalt når tallene for året som helhet skal summeres.

(©NTB)