Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Laveste handelsoverskudd siden 80-tallet

- Med lave olje- og gasspriser er norske eksportinntekter kraftig redusert.

Publisert

Koronapandemien får hovedansvaret for at handelsoverskuddet med utlandet gikk ned med 10,4 milliarder kroner og endte på et historisk lavt nivå i 2020.

I 2020 ble det eksportert varer for 773,2 milliarder kroner, mens importen var noe lavere med 762,8 milliarder kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportverdien i vareeksporten gikk ned 15,5 prosent fra 2019, noe som først og fremst skyldes fallet i olje- og gassprisene. Fastlandseksporten var 6,5 prosent lavere enn i 2019.

Verdien av vareimporten økte med i underkant av 0,6 prosent til 762,8 milliarder kroner i 2020 sammenlignet med året før. Samlet sett ga dette et historisk sett lavt handelsoverskudd på 10,4 milliarder kroner.

– Pandemien påvirket norsk utenrikshandel i stor grad i fjor. Med lave olje- og gasspriser er norske eksportinntekter kraftig redusert, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikken i SSB, Espen Kristiansen.

Det ble eksportert 546 millioner fat råolje i 2020. Dette er en økning på 22,2 prosent sammenlignet med 2019 og det høyeste siden 2010, men på grunn av et prisfall på hele 32 prosent gikk verdien av eksporten altså totalt ned.

I 2020 endte også Kina for første gang opp som det landet Norge importerte mest fra. Importen gikk opp med nesten 20 prosent fra 2019.

Den samlede importen i 2020 trekkes opp av sterk vekst i gruppene medisinske og farmasøytiske produkter, skip og annet flytende materiell samt nikkelmalm.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS